Pedagog szkolny


Zapraszamy uczniów i rodziców na rozmowy, porady i konsultacje

ds. szkoły podstawowej
mgr Wiesława Kawa
ds. gimnazjum
mgr Alina Tofil
poniedziałek
740 - 1440
środa
1125 - 1425
wtorek
740 - 1440
czwartek
1030 - 1430
     
piątek
740 - 1140

Do naszego gabinetu może przyjść każdy uczeń, który:
- ma kłopoty i problemy szkolne lub pozaszkolne i sam nie potrafi ich rozwiązać,
- czuje, że nikt go nie rozumie, nie ma z kim porozmawiać o swoich troskach,
- jest w konflikcie z rówieśnikami, nie potrafi porozumieć się z nauczycielem,
- ma trudności w nauce i sam nie jest w stanie ich przezwyciężyć,
- czuje, że jest krzywdzony, a jego prawa nie są przestrzegane,
- szuka możliwości rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań,
- ma ciekawy pomysł, chce się czymś pochwalić, odniósł sukces,
- ma trudności w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia, zawodu lub chce podjąć świadomą decyzję dotyczącą tego wyboru,
- przeżywa trudności związane z okresem dorastania.

Rodzicom i opiekunom uczniów oferujemy wsparcie
i pomoc:

- w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
- w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- w rozwijaniu umiejętności wychowawczych,
- w trudnych sytuacjach rodzinnych (losowych, materialnych),
- w rozwiązywaniu innych zgłoszonych problemów.

Uczniom i rodzicom zapewniamy zrozumienie, życzliwość i dyskrecję.

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar