Szkoły noszące imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej

dekanaty


szkoły
podstawowe


gimnazja


zespoły szkół


zespoły szkół
ponadgimn.


zespoły szkół
ogólnokszt.


szkoły którym
zostanie
nadane imię

zoobacz listę
Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Cyganach
39-442 Chmielów
tel. (015) 846 11 80
spcygany@poczta.onet.pl

dyrektor szkoły - mgr Danuta Serafin
data nadania imienia - 18 maja 1995r.


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowosielcu

37-400 Nisko
tel. (0-15) 841 41 97
nowos_zs1@szkola.net
dyrektor szkoły - mgr Anna Cichocka
data nadania imienia - 11 czerwca 1997r.


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu
ul. Wiejska 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 823 75 85
sp9tarnobrzeg@wp.pl
http://www.sp9tbg.republika.pl
dyrektor szkoły - mgr Wojciech Błasiak
data nadania imienia - 18 maja 1998r.


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
ul. Wolności 324
tel. (0-15) 841 00 26
szkola@pysznica.pl
http://www.szkola.pysznica.pl
dyrektor szkoły - mgr Władysław Szpunar
data nadania imienia - 25 lutego 1999r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
tel. (0-15) 836 29 34
sp2gorzyce@poczta.onet.pl
dyrektor szkoły - mgr Halina Gołębiowska
data nadania imienia - 29 września 1999r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej
Wola Rzeczycka 254
37-455 Radomyśl
tel. (0-15) 845 30 02
barbara901@interia.pl
dyrektor szkoły - mgr Barbara Pankowska
data nadania imienia - 20 maja 2002r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku
ul. Kończycka 3
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 876 10 60
pspnr1@neostrada.pl
dyrektor szkoły - mgr Zyta Kwiecień
data nadania imienia - 17 maja 2004r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach
37-430 Jeżowe
tel. (015) 879 41 46
pspgroble@interia.pl
dyrektor szkoły - Grażyna Podedworna
data nadania imienia - 31 maja 2005r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach
Chwałowice 130
37-455 Radomyśl/nad Sanem
tel. (0-15) 845 33 53
zschwalowice@op.pl
dyrektor szkoły - mgr Wioletta Maślach
data nadania imienia - 24 maja 2007r.


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie
ul. Dworska 5
32-500 Chrzanów
dyrektor szkoły - mgr Marek Gancarczyk


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach
Kobylany 6
27-500 Opatów
tel. (015) 868 18 04
spkobylany@vp.pl
dyrektor szkoły - mgr Dorota Bińczak

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
39-410 Grębów
tel. (015) 811 28 18
szk_zabrnie1@wp.pl
dyrektor szkoły - mgr Krystyna Kozieja

Gimnazja:

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
tel. (015) 836 18 69
jgorcz@poczta.onet.pl, gimnazjumg@poczta.onet.pl
dyrektor szkoły - mgr Sylwester Kotwica
http://www.gskgonet.com.pl/gimnazjum/

data nadania imienia - 21 października 1999r.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanowie

ul. Tadeusza Buli 3
37-410 Ulanów
tel. (0-15) 876 38 58
gimnazjumjp@go2.pl
http://www.klub.chip.pl/gimula
dyrektor szkoły - mgr Teresa Pracownik
data nadania imienia - 1 września 2001r.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym
39-332 Tuszów Narodowy
tel. (017) 774 37 47
tuszow@poczta.wp.pl
dyrektor szkoły - mgr Stanisława Kardyś
http://www.gimtuszow.scholaris.pl/
data nadania imienia - 24 stycznia 2002r.


Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Batorzu
23-320 Batorz
tel. (015) 874-52-60
batgim@wp.pl
http://batgim.prv.pl/
dyrektor szkoły - mgr Marian Grela
data nadania imienia - 1 czerwca 2002r.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach
Ślęzaki 74
39-450 Baranów Sandomierski
tel. (0-15) 811 87 15
gimnazjum.slezak@poczta.fm
http://www.gimnazjum.slezak.w.interia.pl
dyrektor szkoły - mgr Anna Hynowska
data nadania imienia - 15 października 2003r.
gimnazjum od 01. 09. 2005r. funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach


Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie
ul. Armii Krajowej 20
36-130 Raniżów
tel. (0-17) 228 57 73
suska1@poczta.onet.pl
dyrektor szkoły - inż. Zofia Suska
data nadania imienia - 22 stycznia 2005r.

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
ul. Mickiewicza 15
37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 63 83
gim2stalowa@poczta.onet.pl
dyrektor szkoły - mgr Rszard Andres
http://www.gim2stalowa.daap.net/
data nadania imienia - 23 października 2005r.

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
ul. Zysmana 9
27-640 Klimontów
tel. (0-15) 866 12 84
gkordyka@poczta.onet.pl
www.gimnazjum-klimontow.eu
dyrektor szkoły - mgr Małgorzata Kordyka
data nadania imienia - 14 czerwca 2006r.

Zespoły szkół:

Zespół Szkół nr 3 w Stalowej Woli
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

ul. Poniatowskiego 55
37-450 Stalowa Wola
tel. (0-15) 842 28 86
psp12@um.stalwol.pl
http://www.psp12.stalowawola.pl
dyrektor szkoły - mgr Marek Kopera
data nadania imienia - 12 czerwca 1999r.


Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli

Wilcza Wola 229
36-121 Wilcza Wola
tel. (0-17) 228 31 24
(0-17) 228 31 00
zsww@onet.pl
dyrektor szkoły - mgr Barbara Matejek
data nadania imienia - 9 czerwca 2002r.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kocudzy
Kocudza 29
23-304 Dzwola
tel. (015) 875 32 15
dyrektor szkoły - mgr Waldemar Działek

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie
Gościeradów Folwark 18
23-275 Gościeradów
dyrektor szkoły - mgr Anna Drwal

Zespoły szkół ponadgimnazjalnych:

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
ul. Jagiellońska 17
37-450 Stalowa Wola
tel/fax (015) 842-19-24
zsgstw@poczta.onet.pl
http://www.zsnr5.republika.pl
dyrektor szkoły - mgr Maria Kużdżał-Bis
data nadania imienia - 16 października 2004r.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
ul. Szkolna 11
28-200 Staszów
tel./fax (015) 864 31 18
sekretariat@zse.staszow.com
http://zse.staszow.com/
dyrektor szkoły - mgr Jan Ungeheuer
data nadania imienia - 16 października 2003r.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu
ul. Kościuszki 22
23-235 Annopol
dyrektor szkoły - mgr Zofia Nawrocka
data nadania imienia - 21 kwietnia 2006r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Osieku
28-221 Osiek
ul. Wolności 24
tel. (015) 646 52 80
lo-osiek@poczta.onet.pl
dyrektor szkoły - mgr Małgorzata Kunowska

Zespoły szkół ogólnokształcących:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy
ul. Szkolna 9
27-660 Koprzywnica
tel. (0-15) 847 71 00 fax
(0-15) 847 71 50
zso-koprzywnica@scholaris.pl
dyrektor szkoły - mgr Maria Banaś
data nadania imienia - 20 października 2005r.


Szkoły którym zostanie nadane imię:

Zespół Szkół w Potoczku
Potoczek 42
23-313 Potok Wielki
tel. (0-15) 874 02 71
zswp@poczta.fm
dyrektor szkoły - mgr Jan Brzozowski
planowana data nadania imienia - 2008r.

<< powrót