I Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2001


"Praca z Patronem Szkoły źródłem pomysłów na wychowanie"- ten fragment treści programowych zawarty w programie wychowawczym szkoły przyświecał pomysłodawcom i twórcom uroczystości na szczeblu diecezjalnym. Współpracując ze strukturami samorządowymi gminy, dyrekcja szkoły podjęła się zadania utworzenia Diecezjalnej Rodziny Szkół noszących imię naszego Rodaka.

Zadanie to udało się zrealizować pomyślnie w roku 2001. W tymże roku, 19 kwietnia został zorganizowany I Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego, Akcji Katolickiej Ziemi Sandomierskiej, Andrzeja Kaczmarka - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Ziemia Sandomierska oraz Wójta Gminy Pysznica Zygmunta Cholewińskiego.

W ramach przeglądu został zorganizowany konkurs plastyczny "Jest takie miejsce na ziemi". Celem tego konkursu było pobudzenie dzieci i młodzieży do obserwacji piękna krajobrazu, do przedstawienia obiektów kultu religijnego oraz innych zabytków. Młodzi twórcy zachęceni zostali do wartościowania wydarzeń, które miały w ich Małych Ojczyznach.

Prace plastyczne zostały ocenione przez jurorów-artystów plastyków w poszczególnych kategoriach wiekowych: klas I-III i klas IV-VI. Wystawę najlepszych i nagrodzonych prac można było zwiedzać w dniu finału konkursu w tutejszej szkole.

Uroczystą Mszę Świętą na otwarcie przeglądu odprawił J.E. Ks. Biskup Edward Frankowski w Kościele Parafialnym w Pysznicy.
Po mszy świętej odbył się konkurs interpretacji poezji ks. Jana Twardowskiego.

W przeglądzie udział wzięli uczniowie z sześciu szkół diecezji: Stalowej Woli, Cygan, Zabrnia Gorzyc, Nowosielca i Pysznicy. Przegląd był próbą zintegrowania uczniów i nauczycieli w jedną Wielką Papieską Rodzinę. Był także doskonałą platformą poznania się, porównania osiągnięć i wymiany doświadczeń z zakresu twórczości dziecięcej oraz pracy z Patronem.