II Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2002


W roku szkolnym 2001/2002, 16 maja został zorganizowany II Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II pod hasłem: "Najbliżej są słowa dziecka, na których cisza się wzbija" mamo-mamo" /Jan Paweł II "Pierwsza chwila uwielbionego ciała"/

Celem przeglądu była prezentacja plastycznej twórczości dziecięcej wyrażonej w projekcie kartki z okazji Dnia Matki, w której należało uwzględnić treści zawarte w przytoczonych wyżej słowach Jana Pawła II oraz wyrazić swój emocjonalny stosunek do matki. Celem konkursu poetyckiego było propagowanie poezji o matce poprzez interpretacje wierszy różnych autorów.

II przegląd pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego, Akcji Katolickiej Ziemi Sandomierskiej, Przewodniczącego rady Gminy Pysznica- Józefa Gorczycy, Wójta Gminy Pysznica - Zygmunta Cholewińskiego, został otwarty uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego.

W przeglądzie wzięli udział uczniowie z ośmiu szkól naszej diecezji (do Rodziny Papieskich Szkół dołączyli uczniowie z Osieka i Tarnobrzega).


prace konkursowe >>