IV Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2004


Kontynuując ideę diecezjalnych przeglądów, dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ogłosił IV Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Przegląd, pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica Pana Józefa Gorczycy, Wójta Gminy Pysznica Pana Zygmunta Cholewińskiego odbył się 10 października 2004 roku, w ramach obchodów IV Dnia Papieskiego pod hasłem "Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju".

Celem przeglądu była integracja oraz promocja szkół z Diecezji Sandomierskiej noszących imię Wielkiego Rodaka, a także prezentacja znaku graficznego każdej ze szkół. Przegląd po raz pierwszy odbył się w nowej formie, z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Prace konkursowe wraz z podstawowymi informacjami o szkołach prezentujemy na naszej stronie.

protokół rozstrzygnięcia konkursu na znak graficzny

prace konkursowe >>