V Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2005Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w Kościele Parafialnym w Pysznicy przewodniczył J.E.Ks.Bp.Ordynariusz
Andrzej Dzięga
Powitanie J.E.Ks.Bpa
Andrzeja Dzięgi przez społeczność uczniowską
Wierni uczestniczący we Mszy Św. sprawowanej w Kościele Parafialnym w Pysznicy
Powitanie gości i uczestników przeglądu przez dyrektora Zespołu Szkół w Pysznicy Władysława Szpunara
Część artystyczna "...tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło" przygotowana
przez młodzież
Zespołu Szkół w Pysznicy
Część artystyczna została wzbogacona prezentacją multimedialną
Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca
podczas wręczania nagród
Wójt Gminy Pysznica
Zygmunt Cholewiński
podczas wręczania nagród


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy podjęła się zadania integracji szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej, w ramach Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży, który odbywa się począwszy od 2001 roku. Przegląd ten stwarza szerokie możliwości w zakresie promowania talentów dzieci i młodzieży, realizacji zadań wychowawczych w oparciu o wartości płynące z nauczania naszego Patrona - Papieża Jana Pawła, a także wymiany doświadczeń między tymi szkołami.

"....aby rodzina nie przestawała być Bogiem silna"
Te słowa Jana Pawła II wypowiedziane 5 czerwca 1979r. w Częstochowie stały się inspiracją do przemyśleń i twórczej pracy w ramach V Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej. Przegląd odbył się pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Ordynariusza Andrzeja Dzięgi, Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica - Józefa Gorczycy i Wójta Gminy Pysznica - Zygmunta Cholewińskiego.

Uroczystość, która odbyła się 9 grudnia 2005r., rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Dzięgi w Kościele Parafialnym w Pysznicy. Po Mszy Świętej J.E. Ks Biskup spotkał się w budynku szkoły z dyrektorami, wicedyrektorami, przedstawicielami "Szkół Papieskich" z Diecezji Sandomierskiej.
Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Pysznicy zaprezentowali część artystyczną pt.: "...tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło".

Społeczność szkolna przygotowała bogaty program, w którym dała świadectwo swojej wiary, znajomości biografii Patrona i Jego nauk. Znalazły się w nim wspomnienia Jana Pawła II o swojej rodzinie, Wadowicach, kapłaństwie; cytaty z Jego nauk, liczne wiersze dotyczące rodziny. Montaż słowno-muzyczny pokazał, czym była dla Karola Wojtyły rodzina, jak boleśnie przeżył jej utratę i jak ważną wartością była w działalności kapłana, biskupa, a potem Papieża. Oprawę muzyczną uroczystości stanowiły wspaniałe pieśni chóru i motywy muzyczne ubarwiające poezję. Cały program ilustrowały odpowiednie zdjęcia w pokazie multimedialnym, co w połączeniu z sugestywną dekoracją sali było ukoronowaniem uroczystości.

Przegląd zakończył się pokonkursową wystawą prac plastycznych. Na konkurs plastyczny nadesłano łącznie 102 prace plastyczne, z czego 90 zakwalifikowało się na wystawę pokonkursową. W kategorii klas I - III szkoły podstawowej uczniowie projektowali kartkę bożonarodzeniową. Najciekawsza kartka Edyty Bąk z Pysznicy i Huberta Wdowiaka z Tarnobrzega wraz z życzeniami od Diecezjalnej Społeczności szkół noszących im. Jana Pawła II została wysłana do Ojca Świętego Benedykta XVI.
W kategorii klas IV -VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum uczniowie przygotowali kompozycje plastyczne oraz wiersze uwzględniające treści zawarte w słowach Jana Pawła II " ... aby rodzina nie przestawała być Bogiem silna". Wyniki przeprowadzonych konkursów zawierają protokoły pokonkursowe.

W przeglądzie wzięło udział 17 szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Sandomierskiej.

Wydano również Monografię zawierającą nagrodzone wiersze i prace plastyczne wyłonione podczas wyżej wymienionych konkursów poprzedzających uroczystości. Monografię otrzymały wszystkie szkoły uczestniczące w przeglądzie.

Zadanie to udało się pomyślnie zrealizować dzięki wsparciu finansowemu wielu sponsorów, którym w imieniu wszystkich uczestników przeglądu składamy serdeczne podziękowanie.protokół rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i poetyckiego

sponsorzy


prace konkursowe >>