V Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
Nagrodzone prace plastyczne w grupie wiekowej kl. I-III szkoły podstawowej

I NAGRODA ex equo - Hubert Wdowiak
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II
w Tarnobrzegu


I NAGRODA ex equo - Edyta Bąk
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pysznicy

II NAGRODA - Paweł Czuj
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Woli Rzeczyckiej

WYRÓŻNIENIE - Szymon Urbaniak
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Cyganach
III NAGRODA - Paulina Potyrała
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Chwałowicach

WYRÓŻNIENIE - Gabriela Bis
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pysznicy
WYRÓŻNIENIE - Kamil Danielewicz
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Gorzycach

WYRÓŻNIENIE - Wojciech Wyka
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Nowosielcu
WYRÓŻNIENIE - Maja Siembida
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli

WYRÓŻNIENIE - Barbara Kiełbasa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Gorzycach
WYRÓŻNIENIE - Kamil Wardzała
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Kobylanach
WYRÓŻNIENIE - Maria Kozłowska
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Chwałowicach