V Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
Nagrodzone prace plastyczne w grupie wiekowej kl. IV-VI szkoły podstawowej

I NAGRODA - Justyna Stelmach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Woli Rzeczyckiej

WYRÓŻNIENIE - Marcin Sudoł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pysznicy

II NAGRODA - Piotr Bajdo
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli

III NAGRODA - Dorota Kasak
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Gorzycach
WYRÓŻNIENIE - Zdzisław Karnat
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pysznicy

WYRÓŻNIENIE - Katarzyna Zbydniowska
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Chwałowicach
WYRÓŻNIENIE - Patrycja Raczyńska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli

WYRÓŻNIENIE - Jagoda Piróg
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Nowosielcu
WYRÓŻNIENIE - Kamil Działo
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Cyganach
WYRÓŻNIENIE - Patrycja Bzdyra
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pysznicy