VI Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2006


Fragment
pokonkursowej wystawy
Program artystyczny
"Gdy myślę Ojczyzna"
W oczekiwaniu na występ
Dynamiczny krakowiak
w wykonaniu uczniów kl. I-III
Efektowny finał tańca
Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca i Zastępca Wójta Helena Dyńka
podczas wręczania nagród
Wicestarosta Stalowowolski
Maria Ragan

podczas wręczania nagród
Wystąpienie Marszałka
Województwa Podkarpackiego

Zygmunta Cholewińskiego
Wójt Tadeusz Bąk i Marszałek
Zygmunt Cholewiński
tuż po uroczystości
Pamiątkowe zdjęcie
zespołu tanecznego


Już po raz szósty w Zespole Szkół w Pysznicy odbył się Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół noszących imię Jana Pawła II. W tym roku patronat nad przeglądem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński, Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Maciej Karasiński, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Pan Józef Gorczyca i Wójt Gminy Pysznica Pan Tadeusz Bąk.
Przesłaniem konkursu stały się słowa "Ojczyzna to...".


Cele przeglądu :
- kształtowanie postaw patriotycznych oraz postaw w duchu wartości chrześcijańskich,
- wzmacnianie więzi z dziedzictwem kulturowym oraz z walorami krajobrazowymi Małej Ojczyzny,
- pobudzanie inwencji twórczej - plastycznej i literackiej o treści patriotyczno-religijnej,
- propagowanie twórczości dzieci i młodzieży,
- integracja szkół noszących imię Jana Pawła II.
Przegląd organizowany był w następujących kategoriach i grupach wiekowych:
1. PLASTYKA
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
- uczniowie klas I-III gimnazjum
2. POEZJA
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
- uczniowie klas I-III gimnazjum
Przedmiotem przeglądu w kategorii PLASTYKA było:
Praca plastyczna uwzględniająca treści zawarte w słowach Jana Pawła II:
"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."

Przedmiotem przeglądu w kategorii POEZJA było:
Wiersz, jako autorska refleksja związana z interpretacją pojęcia Ojczyzna
z uwzględnieniem wszelkich aspektów i skojarzeń o charakterze patriotyczno-religijnym, a także związanych z dziedzictwem kulturowym Małej Ojczyzny oraz pięknem polskiej ziemi. Wiersze powinny były odnosić się do wyżej wymienionych słów Jana Pawła II.


Na konkurs nadesłano 170 prac plastycznych (na wystawę zakwalifikowano 85 prac) i 95 prac literackich. W przeglądzie udział wzięli uczniowie z 25 szkół, (w tym roku do konkursu zgłosiły się także szkoły spoza nasze diecezji). Młodzi twórcy wyrazili swój emocjonalny stosunek do Ojczyzny - tej Wielkiej - z kart historii, i tej Małej - zaklętej w młodzieńczych sercach, postrzeganej na co dzień w urodzie ojczystej ziemi. Prace plastyczne ocenił artysta plastyk Pan Józef Sroka (pracownik SDK w Stalowej Woli), zaś prace literackie Ks. dr Marian Balicki (Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Kultury - autor wielu tomików poezji).

Dnia 20 grudnia w przedświątecznej atmosferze odbył się finał przeglądu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą pod przewodnictwem Ks. Dziekana Jerzego Warchoła w Kościele Parafialnym w Pysznicy.Następnie wszyscy udali się do budynku szkolnego, gdzie zorganizowana została pokonkursowa wystawa prac plastycznych "Ojczyzna to...".Młodzież z pysznickiej szkoły zaprezentowała program artystyczny "Gdy myślę Ojczyzna". Była to ciepła, pogodna refleksja nad patriotyzmem, a zarazem odpowiedź na pytanie, czym on jest dla współczesnego młodego człowieka. Nasz Patron, którego słowa stały się motywem przewodnim uroczystości, pomógł zrozumieć nam wszystkim ten niełatwy problem. Ojczyzna - to duchowe dziedzictwo, to matka, to naród, to ziemia, to znajomość dziejów, to troska i przyszłość, to kultura i tradycja. Montaż słowno muzyczny ubarwiła prezentacja multimedialna, której bohaterem był Jan Paweł II.

Staraniem dyrekcji szkoły wydano również kolejną Antologię - zawierającą nagrodzone prace plastyczne i literackie, którą wręczono gościom honorowym i przedstawicielom wszystkich szkół uczestniczących w przeglądzie.

Finał przeglądu zaszczycili swoją obecnością:
Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński, Wicestarosta Stalowowolski Pani Maria Ragan, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Pan Józef Gorczyca, Wójt Gminy Pysznica Pan Tadeusz Bąk, Zastępca Wójta Gminy Pysznica Pani Helena Dyńka, Ks. Dziekan Jerzy Warchoł, Ks. Proboszcz Jan Kłak, Ks. dr Krzysztof Kida, przedstawiciel Kuratora Oświaty Pani Alicja Żyrek, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Pan Mariusz Guzek, dyrektorzy szkół noszących imię Jana Pawła II, radni Rady Powiatu i Rady Gminy oraz inni zacni goście.

Całe przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki pomocy i wsparciu finansowemu ze strony Wójta Gminy Pysznica Pana Tadeusza Bąka oraz licznych sponsorów. Wielu ofiarodawców wspiera finansowo przegląd począwszy od 2001r. Wszystkim sponsorom, składamy serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc, w imieniu całej diecezjalnej społeczności "szkół papieskich".

protokół rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i poetyckiego

sponsorzy


prace konkursowe >>