VI Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
Nagrodzone prace plastyczne w grupie wiekowej kl. IV-VI szkoły podstawowej

I NAGRODA - Ewelina Ludian
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Woli Rzeczyckiej

II NAGRODA ex equo - Sabina Surman
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Woli Ocieckiej

WYRÓŻNIENIE - Wiktor Zawierucha
Szkoła Podstawow anr 2 im. Jana Pawła II
w Gorzycach

II NAGRODA ex equo - Iwona Kopeć
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Wilczej Woli
III NAGRODA - Monika Tęcza
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pysznicy
WYRÓŻNIENIE - Łukasz Olejarczyk
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Groblach
WYRÓŻNIENIE - Patryk Śliwiński
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli
WYRÓŻNIENIE - Justyna Bajek
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Nowosielcu
WYRÓŻNIENIE -Patrycja Chudzik
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Wilczej Woli