VI Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
Nagrodzone wiersze w grupie wiekowej kl. I-III gimnazjum

 Pani - Ojczyzna

Na brzegu można pani stała
W miłość i niewinność obleczona
Wspaniała i zachwycająca
Z raną w bladym licu żywą krwią broczącą
Pantofelki ma z traw miękkich
A sprzączki z sitowia
Stąpa twardo jako niedźwiedź
Lecz leciutka jest jak piórko
Zatroskanym wzrokiem obejmuje
Wszystko dookoła i łka cicho
Ta, która Bałtyk zowie przyjacielem
Napełnia go łzami słonymi
Ta, która Tatarom błogosławi
Sama je swym głosem ciosa
Dłonie swoje smukłe
Nad głową wyciąga i woła:
"Boże drogi! Miej w opiece
Synów moich miłych i córki kochane!
Nie dozwól im opuścić
Swej matki Ojczyzny
Polska Cię błaga o to
I upada w pokłonie"

 


NAGRODA - Iwona Zych
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tuszowie Narodowy


 ,,A w ojczyźnie"

Do Babci

Na początku listu mego
Pragnę byś wiedziała,
Że rodzina zdrowa,
Choć tęskni za Tobą cała.

A w ojczyźnie? Pięknie.
Z drzew spadają liście
Ubarwiając polską ziemię
Kolorowo, złociście.

Słychać szum wiatru,
Czasem deszcz spadnie.
Tam za wodą też tak bywa,
Ale w Polsce ładniej.

Wróć Babciu do ojczyzny.
Tu są Twe korzenie,
Tu groby bliskich,
Tu miłe wspomnienia.

Tu Twoja młodość,
Zdjęcia, portrety,
Listy, przepisy,
Książki, kajety.

Wkrótce święta,
Piękny czas,
Rodzinna tradycja.
Zapraszamy do nas.

Na koniec Babuniu
Szczerze Ci coś wyznam:
,,Wszyscy Cię kochamy
- ja, rodzina, ojczyzna.


Twoja wnuczka,
Agata

 


NAGRODA - Agata Błażejowska
Gimnazjum Publiczne w Pysznicy

 Ojczyzna

Chociaż wielki świat dokoła,
a my na nim tacy mali,
lecz Ojczyznę mamy jedną -
przy niej zawsze będziem trwali.

Czasem słońce nam świeciło,
czasem burza przeszła straszna,
ale serce zawsze biło-
dla nas droga była jasna.

Bóg i honor i Ojczyzna-
oto hasło nasze pierwsze.
Nawet mały Polak czuje,
co dla niego najważniejsze.

Polska częścią jest Europy,
której celem wspólne dobro.
Nasza miłość do Ojczyzny
prowadzi nas drogą mądrą.

 


NAGRODA - Maciej Madej
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli

 Moja Ojczyzna to...

Mały zakątek ziemi na globie
Na myśl, o którym serce drży Tobie
Gdzie przodków prochy ziemi oddane
Marzenia dzieci skrzętnie skrywane
Matek cierpienie, czułe kochanie
Ojców krwawica pola zorane
Gdzie słońce świeci mocą niebieską
Horyzont w dali zda się być kreską
W dębowym gaju ptaków kwilenie
Zorze wieczorne, rankiem zaś dnienie
Gdzie serce młode szczęściem szaleje
W przyszłość wciąż wierzy, wciąż ma nadzieję
Tutaj garść ziemi z dziada pradziada
Ojczystym słowem dusza zagada
Miłość, gdy czas już na to nastanie
Wiara niezmierna, wieczne czuwanie
Miłe spotkania, trudne rozstania
Ojczystej ziemi serca oddanie
Z kresu podróży ciągłe wracanie
Ojczyzna, matka, ziemia rodzona
W duszy człowieczej z godnością czczona

 


WYRÓŻNIENIE - Sylwia Bąk
Gimnazjum Publiczne w Pysznicy

 Wielki człowiek

Wielki człowiek z polskiej ziemi
Co nadzieję przyniósł nam,
On na zawsze świat odmienił,
Wiarę w serca wlał.

Bądź nam Ojcze przewodnikiem,
Drogowskazem w każdy dzień,
Słowa Twoje chcemy głosić
I zamieniać ciągle w czyn

On nas uczył kochać ludzi
Pokazywał jak żyć mamy
Swą postawą podziw budził
Ojciec Święty nasz kochany.

Bądź nam Ojcze przewodnikiem,
Drogowskazem w każdy dzień,
Słowa Twe chcemy głosić
I zamieniać ciągle w czyn


WYRÓŻNIENIE - Szymon Kawa
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli

 "Polska-Ojczyzna"

Polsko, jak pięknie imię Twe brzmi
Okryte w czerwono białe szale.
Ojczyzno, Twe wdzięki są jak lśniące korale.

....................Polsko, przez wiele lat niewolnicą byłaś
....................I krwawe walki toczyłaś.
....................Ojczyzno Swe łzy boleśnie roniłaś.

Polsko wolną Tyś dzisiaj chatką
Dzięki naszym ojcom i dziadkom.
Ojczyzno jesteś naszą jedyną matką.

....................Polsko nie zapomnimy o Tobie
....................Nawet leżąc w zimnym grobie
....................Ojczyzno będziemy w każdej dobie.

 


WYRÓŻNIENIE - Lidia Kokoszka
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tuszowie Narodowym