VII Międzydiecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2007


Wspólna modlitwa
uczestników przeglądu
w Kościele Parafialnym w Pysznicy
Powitanie gości
przez dyrektora szkoły
Efektowny taniec w wykonaniu szkolnego zespołu tanecznego
"Mali Pyszniczanie"
Zastępca Wójta
Pani Helena Dyńka
podczas wręczania nagród


W roku szkolnym 2007/2008 podjęliśmy się organizacji kolejnego przeglądu. Inspiracją do przemyśleń i twórczej pracy stały się słowa Jana Pawła II - "Nie lękajcie się...", które wypowiedział do ludzi całego świata na początku drogi Wielkiego Pontyfikatu. W pracach plastycznych i literackich należało w sposób symboliczny wyrazić wołanie Ojca Świętego "Nie lękajcie się...".
- Nie lękajcie się podążać na szczyty z Janem Pawłem II.
- Nie lękajcie się być dobrymi Polakami.
- Nie lękajcie się otworzyć na potrzeby drugiego człowieka.
- Nie lękajcie się odpowiedzialnej młodości.
- Nie lękajcie się przeciwstawiać złu i agresji.
- Nie lękacie się być dobrymi ludźmi, gdyż człowieka mierzy się miarą serca.


Przegląd z roku na rok "przybiera na sile", wokół idei pracy z Patronem jednocząc coraz to szersze grono uczestników (także spoza Diecezji Sandomierskiej). Ze względu na zasięg terytorialny naszego przedsięwzięcia, od tego roku szkolnego kolejny konkurs ogłoszony został jako VII Międzydiecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży, a także poszerzony o grono uczestników poprzez udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Honorowy patronat nad przeglądem objął: Biskup Sandomierski Andrzej Dzięga, Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Podkarpacki Kurator Oświaty Maciej Karasiński, Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk i Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca.

Na konkurs wpłynęło 165 prac plastycznych oraz 75 wierszy z 25 szkół. Wiersze oceniała Grażyna Janik - polonistka, w 1998r. Tarnobrzeski Kurator Oświaty, w latach 1999 -2002 wicedyrektor Departamentu Nauki, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Prace plastyczne ocenił Józef Sroka - artysta plastyk, pracownik Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Finał konkursu odbył się 22 listopada 2007r. Rozpoczęła go Msza św. w Kościele Parafialnym w Pysznicy. Następnie przedstawiciele szkół uczestniczących w przeglądzie oraz zaproszeni goście udali się do budynku szkolnego, gdzie zaprezentowana została pokonkursowa wystawa prac plastycznych. Uczniowie z pysznickiej szkoły wraz z opiekunami przygotowali szczególny program, zatytułowany " Nie lękajcie się...". Na montaż słowno-muzyczny złożyły się wiersze, pieśni, fragmenty homilii, które głosiły przesłanie: Nie lękajcie się żyć dla miłości, Nie lękajcie się wzrastać w mądrości, Nie lękajcie się walczyć ze złem i agresją, Nie lękajcie się być dobrymi Polakami, Nie lękajcie się wspinać na szczyty, Nie lękajcie się być dobrymi ludźmi. Młodzi wykonawcy zaprezentowali się z jak najlepszej strony, wykazując ogromny potencjał artystyczny. Wiele braw otrzymali najmłodsi recytatorzy, zespół taneczny oraz chór szkolny. Część artystyczną ubarwiła prezentacja multimedialna, w której dominowała postać Jana Pawła II. Po akademii nastąpiło wręczenie nagród uczestnikom przeglądu, którzy w pracach plastycznych i literackich w sposób symboliczny wyrazili wołanie Ojca Świętego "Nie lękajcie się...".

Dzięki staraniom dyrektora szkoły wydana została kolejną Antologia - zawierająca nagrodzone prace plastyczne i literackie, którą wręczono honorowym gościom i przedstawicielom wszystkich szkół uczestniczących w przeglądzie. Bardzo ważną częścią uroczystości stało się spotkanie integracyjne zaproszonych gości oraz dyrektorów i przedstawicieli szkół szkół noszących imię Jana Pawła II.

Po raz kolejny całe przedsięwzięcie udało się zrealizować przy znaczącym udziale sponsorów oraz instytucji współpracujących ze szkołą. To prawdziwi przyjaciele szkoły, niektórzy wspierają to wspaniałe przedsięwzięcie już po raz siódmy.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Pysznica Panu Tadeuszowi Bąkowi za wsparcie finansowe i współorganizację przeglądu.


O jakości naszej pracy świadczy fakt, iż w ubiegłym roku szkolnym Diecezjalny Przegląd Twórczości w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu "W Polsce bije Serce Świata" /N. Davies/ - a czy Twoje bije dla Polski? zdobył I miejsce w kategorii przedsięwzięcie, zaś na szczeblu ogólnopolskim został uhonorowany wyróżnieniem. Wieloletnia praca społeczności szkolnej związana z propagowaniem twórczości dzieci i młodzieży w ramach Diecezjalnego Przeglądu, przyniosła także inne wymierne efekty - w Ogólnopolskim Konkursie "Szkoła z Tradycją" nasza szkoła zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych.


Międzydiecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
<<strona główna