VII Międzydiecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2007


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PYSZNICY
OGŁASZA

VII MIĘDZYDIECEZJALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ JANA PAWŁA II

POD PATRONATEM:
BISKUPA SANDOMIERSKIEGO ANDRZEJA DZIĘGI
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZYGMUNTA CHOLEWIŃSKIEGO
PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY MACIEJA KARASIŃSKIEGO
WÓJTA GMINY PYSZNICA TADEUSZA BĄKA
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PYSZNICA JÓZEFA GORCZYCY


"Nie lękajcie się ..."


Inspiracją do przemyśleń i twórczej pracy są słowa Jana Pawła II - "Nie lękajcie się ...", które wypowiedział na początku drogi Wielkiego Pontyfikatu.

Cele przeglądu:
- Kształtowanie postaw patriotycznych oraz postaw w duchu wartości chrześcijańskich.
- Propagowanie idei wzrastania opartego na fundamentach nauki Jana Pawła II.
- Wzmacnianie więzi z dziedzictwem kulturowym.
- Pobudzanie inwencji twórczej - plastycznej i literackiej oraz propagowanie twórczości
dzieci i młodzieży.
- Integracja szkół noszących imię Jana Pawła II.

Przegląd organizowany jest w następujących kategoriach i grupach wiekowych:
1. PLASTYKA
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
- uczniowie klas I-III gimnazjum
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
2. POEZJA
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
- uczniowie klas I-III gimnazjum
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

W pracach plastycznych i literackich należy w sposób symboliczny wyrazić wołanie Ojca Świętego "Nie lękajcie się ...".
Nie lękajcie się podążać na szczyty z Janem Pawłem II.
Nie lękajcie się być dobrymi Polakami.
Nie lękajcie się otworzyć na potrzeby drugiego człowieka.
Nie lękajcie się odpowiedzialnej młodości.
Nie lękajcie się przeciwstawiać złu i agresji.
Nie lękacie się być dobrymi ludźmi, gdyż człowieka mierzy się miarą serca.

W kompozycjach plastycznych i utworach literackich powinny być zawarte:
1. Treści dotyczące odpowiedzialnej młodości wypływającej z nauczania Jana Pawła II.
2. Symbole mówiące o radości "podróżowania szlakami" Jana Pawła II oraz
o zdobywaniu kolejnych małych i większych "szczytów" na drodze
do samodoskonalenia.
3. Treści potępiające agresywne zachowanie oraz propagujące asertywność.
4. Symbole mówiące o potrzebie poszanowania godności człowieka oraz o potrzebie obdarowywania się miłością, gdyż człowieka mierzy się miarą serca.
5. Treści propagujące współczesny patriotyzm i postawę obywatelską opartą na fundamentach dziedzictwa narodowego.

Prace plastyczne należy wykonać na formacie A3 w dowolnej technice płaskiej /kompozycja malarska, rysunek kolorowy, rysunek czarno-biały/.

Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

1. Każda szkoła może zaprezentować:
- 5 prac plastycznych z każdej kategorii wiekowej
- 5 prac literackich z każdej kategorii wiekowej
2. Udział w przeglądzie należy zadeklarować: telefonicznie, pocztą, lub pocztą elektroniczną do dnia 26 października 2007r.
3. Na odwrocie każdej pracy powinno znajdować się : imię i nazwisko autora, klasa, nazwisko opiekuna artystycznego oraz pieczątka szkoły.
5. Prace plastyczne należy składać lub przesyłać w opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem na adres szkoły do dnia 9 listopada 2007r. ( uwaga - nie rolować prac ).
6. Prace literackie (wydrukowane) należy składać lub przesyłać na adres szkoły do dnia 9 listopada 2007r. W celu publikacji na stronie internetowej, prace literackie należy przesyłać także w formie elektronicznej na adres przegladpysznica@o2.pl do dnia
9 listopada 2007r.

Uwaga: Prosimy o przestrzeganie terminu (9 listopada 2007r.) ze względu na przygotowanie materiałów związanych z publikacją na stronie internetowej oraz z opracowaniem antologii prac plastycznych i literackich.

Nadesłane prace plastyczne i literackie oceni profesjonalne jury.

Przegląd zakończy się pokonkursową wystawą prac. Uczestnikom przeglądu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Nagrodzone prace plastyczne i literackie zostaną opublikowane na stronie internetowej przeglądu www.pysznica.pl/diecezjalnyprzeglad/

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania nagrodzonych prac.
Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi.
Finał przeglądu proponowany jest na dzień 22 listopada 2007r. Program finału oraz zaproszenia dla dyrekcji, przedstawicieli szkół, uczniów i opiekunów artystycznych prześlemy oddzielnym pismem.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Dyrektorów szkół noszących imię Wielkiego Rodaka na spotkanie, które odbędzie się tego dnia w Zespole Szkół w Pysznicy.

Organizatorzy

Kontakt:
Zespół Szkół w Pysznicy
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Wolności 324 37-403 Pysznica
tel. (015) 8410026
www.szkola.pysznica.pl

przegladpysznica@o2.pl