Pysznica, 27 listopada 2008 r...

 

Dary ołtarza
od uczestników przeglądu
Ostatnie pląsy
przed występem
Wójt Gminy Pysznica
przekazuje cenny dar
Część artystyczna
W rytmie poloneza
Wręczanie nagród

Inicjatywa organizacji przeglądu twórczości dzieci i młodzieży powstała w Gminie Pysznica w 2001r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. Odbywa się on każdego roku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk lokalnych w zakresie promowania i rozwijania talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży. Przegląd jest płaszczyzną wymiany doświadczeń szkół i środowisk w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej, a także ciekawą formą oddziaływań wychowawczych związanych z wybranym hasłem przewodnim przeglądu. Jednocześnie jest ważnym wydarzeniem kulturalnym organizowanym w Gminie Pysznica, dlatego od dwóch lat znalazł swoje stałe miejsce w kalendarzu imprez i uroczystości gminnych o zasięgu regionalnym. Ze względu na rosnące zainteresowanie oraz ciągłe rozszerzanie jego zasięgu, VIII przegląd ogłoszono jako Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński.

"Wolność niejedno ma imię" to hasło przewodnie tegorocznego przeglądu. Uczestnicy w pracach plastycznych i literackich przedstawili "WOLNOŚĆ" jako:
- Wysiłek praojców na przestrzeni dziejów naszej Ojczyzny w celu odzyskania, a także zapewnienia wolności.
- Świadome i odpowiedzialne wybory życiowej drogi pełne twórczej pasji i odważnych planów.
- Poszanowanie drugiego człowieka, relacje międzyludzkie pozbawione agresji i przemocy.
- Radosna młodość bogata w pomysły na lepszy, szczęśliwy świat, odważnie kreująca wizje nowego jutra.


Antologia
prac plastycznych i literackich


zobacz >>


Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczestników przeglądu zobacz >>Na konkurs wpłynęło 235 prac plastycznych z szesnastu szkół podstawowych, z dziesięciu szkół gimnazjalnych i z dwóch szkół ponadgimnazjalnych z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz ze Słowacji. Na wystawę zakwalifikowano 68 prac. Nadesłane prace ocenił artysta plastyk ze Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli Pan Józef Sroka.

Na konkurs poetycki wpłynęło 113 utworów poetyckich z dwunastu szkół podstawowych, z jedenastu szkół gimnazjalnych i pięć utworów ze szkoły ponadgimnazjalnej. Wiersze ocenił Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Kultury poeta ks. dr Marian Balicki.

Ogółem w artystycznych zmaganiach /literackich i plastycznych/ pojawiy się twórcze wypowiedzi dzieci i modzieży z 36 szkół.

W Antologii prac plastycznych i literackich "Wolność niejedno ma imię" zamieszczone zostały nagrodzone i wyróżnione prace /15 wierszy i 40 prac plastycznych/. Antologię otrzymali zaproszeni goście, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, opiekunowie artystyczni, sponsorzy oraz laureaci przeglądu.

Świętowanie finału przeglądu w dniu 27 października 2008 r. wszyscy uczestnicy rozpoczęli wspólną modlitwą podczas Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Krzysztof Sudoł. Dalsza część uroczystości miała miejsce w tutejszej szkole, gdzie zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić pokonkursową wystawę oraz wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez pysznicką młodzież. Była to głęboka refleksja nad szeroko pojętą wolnością, próba odpowiedzi na pytanie czym jest dziś wolność dla młodego człowieka. Znakomitym tłem do wyśpiewanych słów o wolności, wzbogaconych cytatami Jana Pawła II była prezentacja multimedialna. Po zakończeniu części artystycznej miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród uczestnikom przeglądu. Spotkanie integracyjne uczestników przeglądu oraz zaproszonych gości, będące doskonałą płaszczyzną zacieśniania współpracy i wymiany doświadczeń było miłym akcentem kończącym uroczystość.

Przegląd sfinansowany został ze środków Województwa Podkarpackiego, Gminy Pysznica oraz licznych sponsorów.


Sponsorzy przeglądu zobacz >>
 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar