......Antologia prac plastycznych i literackich
VI DIECEZJALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ JANA PAWŁA II

Pysznica 2006

I NAGRODA w kategorii gimnazjum
Karolina Trela
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Ślęzakach

II NAGRODA ex equow kategorii gimnazjum
Pola Sołtyska
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Wilczej Woli

III NAGRODA w kategorii gimnazjum
Patrycja Dybka
Gimnazjum Publiczne w Pysznicy
WYRÓŻNIENIE w kategorii gimnazjum
Anna Obara
PubliczneGimnazjum im. Jana Pawła II
w Ślęzakach

 Pani - Ojczyzna

Na brzegu można pani stała
W miłość i niewinność obleczona
Wspaniała i zachwycająca
Z raną w bladym licu żywą krwią broczącą
Pantofelki ma z traw miękkich
A sprzączki z sitowia
Stąpa twardo jako niedźwiedź
Lecz leciutka jest jak piórko
Zatroskanym wzrokiem obejmuje
Wszystko dookoła i łka cicho
Ta, która Bałtyk zowie przyjacielem
Napełnia go łzami słonymi
Ta, która Tatarom błogosławi
Sama je swym głosem ciosa
Dłonie swoje smukłe
Nad głową wyciąga i woła:
"Boże drogi! Miej w opiece
Synów moich miłych i córki kochane!
Nie dozwól im opuścić
Swej matki Ojczyzny
Polska Cię błaga o to
I upada w pokłonie"

 


NAGRODA - Iwona Zych
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tuszowie NarodowyWYRÓŻNIENIE w kategorii kl. IV - VI szkoły podstawowej
Wiktor Zawierucha
Szkoła Podstawow anr 2 im. Jana Pawła II
w Gorzycach

II NAGRODA ex equow kategorii kl. IV - VI szkoły podstawowej
Iwona Kopeć
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Wilczej Woli

 Ojczyzna to...

Ojczyzna to pola i łąki,
Lasy i woda i rój motyli
I stara wierzba, co się w polu chyli.

To stół w rodzinnym domu,
Siostrzyczka i brat,
Co nadziwić się nie mogą jaki piękny świat

To gwar szkolnych murów,
I rozpędzone skakanki,
Kościelna wieża
Z sygnaturką, co w cichy ton uderza

To pieśń
Co daje sercom moc czynu
I budzi sumienia

To czas nauki i pracy
Co umysły na lepsze odmienia,

I historia
Okryta sztandarami
I Matka Boża
W każdej biedzie z Polakami.

 


WYRÓŻNIENIE - Marcin Sudoł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pysznicy


I NAGRODA w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej
Klaudia Rojek

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Wilczej Woli


II NAGRODA w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej
Ilona Turek
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Woli Rzeczyckiej

III NAGRODA w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej
Jagoda Cichoń
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pysznicy
WYRÓŻNIENIE w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej
Anna Ozga
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Woli Rzeczyckiej

 Moja Ojczyzna

Polska- moja Ojczyzna,
to ziemia piękna i żyzna.
Tu astry kwitną i róże,
tu słońce się kryje za wzgórze.

Tu z rana słychać skowronki,
a chmurki jak białe koronki.
Tu pachną konwalie i bzy,
tu płyną radości łzy.

Tu jest mama i tata,
mam tu siostrę i brata.
Gdzie spojrzę, wszystko mi drogie,
więc często rozmawiam z Bogiem.

 


NAGRODA -Sylwia Młynarczyk
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Zabrniu


I NAGRODA w kategorii kl. IV - VI szkoły podstawowej
Ewelina Ludian

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Woli Rzeczyckiej

II NAGRODA ex equo w kategorii kl. IV - VI szkoły podstawowej
Sabina Surman
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Woli Ocieckiej

 Wielki człowiek

Wielki człowiek z polskiej ziemi
Co nadzieję przyniósł nam,
On na zawsze świat odmienił,
Wiarę w serca wlał.

Bądź nam Ojcze przewodnikiem,
Drogowskazem w każdy dzień,
Słowa Twoje chcemy głosić
I zamieniać ciągle w czyn

On nas uczył kochać ludzi
Pokazywał jak żyć mamy
Swą postawą podziw budził
Ojciec Święty nasz kochany.

Bądź nam Ojcze przewodnikiem,
Drogowskazem w każdy dzień,
Słowa Twe chcemy głosić
I zamieniać ciągle w czyn


WYRÓŻNIENIE - Szymon Kawa
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli


WYRÓŻNIENIE w kategorii gimnazjum
Aleksandra Sudoł
Gimnazjum Publiczne w Pysznicy


Joanna Tęcza
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Wilczej Woli
WYRÓŻNIENIE w kategorii gimnazjum
Jagoda Węglarz
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Nowosielcu
WYRÓŻNIENIE w kategorii gimnazjum
Renata Kamińska
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Batorzu

 Matka - Ojczyzna


Matko, okaż nam swe miłosierdzie,
w którym każdy człowiek wiecznie trwać będzie.
Otwórz nieba bramy,
bo my z otwartymi sercami na Ciebie czekamy.
Powiemy Ci, Matko-Ojczyzno, jak nam się wiedzie,
choć bardzo często żyjemy w wielkiej biedzie.
Choć serca czyste,
drogi nasze mgliste.
Choć na tych drogach często się gubimy,
to Twoje imię cały czas wielbimy.

Rodzinę z miłości trzeba budować
Z pokładów ofiar i wyrzeczeń
Człowiek drugiego musi szanować
I ufać mu bez ograniczeń


NAGRODA - Marcelina Misiewicz
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Woli Ocieckiej


III NAGRODA w kategorii kl. IV - VI szkoły podstawowej
Monika Tęcza
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pysznicy
WYRÓŻNIENIE w kategorii kl. IV - VI szkoły podstawowej
Łukasz Olejarczyk
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Groblach

 ,,A w ojczyźnie"

Do Babci

Na początku listu mego
Pragnę byś wiedziała,
Że rodzina zdrowa,
Choć tęskni za Tobą cała.

A w ojczyźnie? Pięknie.
Z drzew spadają liście
Ubarwiając polską ziemię
Kolorowo, złociście.

Słychać szum wiatru,
Czasem deszcz spadnie.
Tam za wodą też tak bywa,
Ale w Polsce ładniej.

Wróć Babciu do ojczyzny.
Tu są Twe korzenie,
Tu groby bliskich,
Tu miłe wspomnienia.

Tu Twoja młodość,
Zdjęcia, portrety,
Listy, przepisy,
Książki, kajety.

Wkrótce święta,
Piękny czas,
Rodzinna tradycja.
Zapraszamy do nas.

Na koniec Babuniu
Szczerze Ci coś wyznam:
,,Wszyscy Cię kochamy
- ja, rodzina, ojczyzna.


Twoja wnuczka,
Agata


NAGRODA - Agata Błażejowska
Gimnazjum Publiczne w Pysznicy

 
WYRÓŻNIENIE w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej
Klaudia Rojek
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Wilczej Woli

WYRÓŻNIENIE w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej
Daniel Kasica
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Wilczej Woli

 Dom, w którym mieszkam

Ojczyzna to dom,
W którym mieszkasz i czujesz,
To miejsce, w którym
Ty się wychowujesz.

To dom, w którym się rodzisz,
Poznajesz smak życia,
To dom, w którym się uczysz,
Odkrywać radość bycia

I choć dom to taki miły
Choć niepowtarzalny,
To wiem, że nie jest bez skazy
Nie jest idealny.

I coraz więcej ludzi
Z niego wciąż ucieka
By tam gdzieś pracować,
Lecz dom na nich czeka

My wciąż tu jesteśmy!
Byliśmy, będziemy...
I za piękną Ojczyznę,
Bogu dziękujemy.

 


WYRÓŻNIENIE - Dorota Kasak
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Gorzycach


WYRÓŻNIENIE w kategorii kl. IV - VI szkoły podstawowej
Patryk Śliwiński
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli

WYRÓŻNIENIE w kategorii kl. IV - VI szkoły podstawowej
Justyna Bajek
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Nowosielcu

 "Moja mała ojczyzna - Stalowa Wola"

Moje miasto stalowym mianem nazwane
To moja Ojczyzna położona nad Sanem.
Powiedz "Tu nie czołg włada, lecz trawy zielone"
Na Twoich bezdrożach i na sercu położone.

Ów San, który jak piękny rumak wszędy podreptuje
Gdy Cię ujrzy chociaż z dala, zaraz grzywą wymachuje
Rozpoczyna galop ku Twojej ustroni
Zaraz w Twych dolinach pięknych przed światem się chroni.

Tutaj zaczął istnieć bór gęsty, sosnowy
Niczym nowe piękno z magicznej osnowy
Zrodził się z majestatem swym, aby tu bytować
A Twe złote lata w pieśni swej zachować.

Będę więc pamiętać, by Cię szanować
Żeś Ty delikatna, będę Cię pilnować
Stalą nie dam zepsuć, zniszczyć Twego lica
Bo jest dla mnie piękna cała okolica.

 


WYRÓŻNIENIE - Roksana Łukawska
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Stalowej WoliWYRÓŻNIENIE w kategorii gimnazjum
Aneta Kosek
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Wilczej Woli

WYRÓŻNIENIE w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej
Arkadiusz Węglarz
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Groblach

 Ojczyzna

Chociaż wielki świat dokoła,
a my na nim tacy mali,
lecz Ojczyznę mamy jedną -
przy niej zawsze będziem trwali.

Czasem słońce nam świeciło,
czasem burza przeszła straszna,
ale serce zawsze biło-
dla nas droga była jasna.

Bóg i honor i Ojczyzna-
oto hasło nasze pierwsze.
Nawet mały Polak czuje,
co dla niego najważniejsze.

Polska częścią jest Europy,
której celem wspólne dobro.
Nasza miłość do Ojczyzny
prowadzi nas drogą mądrą.

 


NAGRODA - Maciej Madej
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli


WYRÓŻNIENIE w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej
Weronika Butryn
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pysznicy
WYRÓŻNIENIE w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej
Aleksandra Skrzypacz
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Zabrniu

 Moja Ojczyzna to...

Mały zakątek ziemi na globie
Na myśl, o którym serce drży Tobie
Gdzie przodków prochy ziemi oddane
Marzenia dzieci skrzętnie skrywane
Matek cierpienie, czułe kochanie
Ojców krwawica pola zorane
Gdzie słońce świeci mocą niebieską
Horyzont w dali zda się być kreską
W dębowym gaju ptaków kwilenie
Zorze wieczorne, rankiem zaś dnienie
Gdzie serce młode szczęściem szaleje
W przyszłość wciąż wierzy, wciąż ma nadzieję
Tutaj garść ziemi z dziada pradziada
Ojczystym słowem dusza zagada
Miłość, gdy czas już na to nastanie
Wiara niezmierna, wieczne czuwanie
Miłe spotkania, trudne rozstania
Ojczystej ziemi serca oddanie
Z kresu podróży ciągłe wracanie
Ojczyzna, matka, ziemia rodzona
W duszy człowieczej z godnością czczona

 


WYRÓŻNIENIE - Sylwia Bąk
Gimnazjum Publiczne w Pysznicy


II NAGRODA ex equo w kategorii gimnazjum
Grzegorz Żabiński
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Stalowejj Woli


WYRÓŻNIENIE w kategorii gimnazjum
Hubert Otto
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Ulanowie

 "Polska-Ojczyzna"

Polsko, jak pięknie imię Twe brzmi
Okryte w czerwono białe szale.
Ojczyzno, Twe wdzięki są jak lśniące korale.

....................Polsko, przez wiele lat niewolnicą byłaś
....................I krwawe walki toczyłaś.
....................Ojczyzno Swe łzy boleśnie roniłaś.

Polsko wolną Tyś dzisiaj chatką
Dzięki naszym ojcom i dziadkom.
Ojczyzno jesteś naszą jedyną matką.

....................Polsko nie zapomnimy o Tobie
....................Nawet leżąc w zimnym grobie
....................Ojczyzno będziemy w każdej dobie.

 


WYRÓŻNIENIE - Lidia Kokoszka
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Tuszowie Narodowym