Fotogaleria

Dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy
Pani Ludwika Błażejowicz otwiera
I Diecezjalny Przegląd Twórczości
Dzieci i Młodzieży
Konkurs recytatorski
(poezja ks. Mariana Balickiego
w interpretacji dzieci i młodzieży)
Jan Paweł II "spogląda" na młodych twórców (fragment scenografii)
Pani Senator Janina Sagatowska w otoczeniu dyrektorów szkół noszących
imię jana Pawła II
Po autograf
(Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Twórczych ks.Marian Balicki podpisuje tomiki swojej poezji)
Wójt Gminy Pysznica
Pan ZygmuntCholewiński
wręcza laureatom nagrody

dalej >>