I Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
WYBRANE PRACE KONKURSOWE

PAULINA SROKA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Pysznicy

MAŁGORZATA BARAŃSKA i ANNA CHYC
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Gorzycach

ANNA PUZIO
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12
im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli
MAŁGORZATA KRAWIEC
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Nowosielcu