II Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
WYBRANE PRACE KONKURSOWE

DAMAN STAŃKO
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Nowosielcu

MAGDALENA SAMELA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12
im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli

AGATA DRĄG
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Pysznicy

KLAUDIA PODGÓRSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Pysznicy