III Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
WYBRANE PRACE KONKURSOWE

PIOTR NAGÓRNY
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Gorzycach

MAŁGORZATA TWOREK
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Cyganach

DAMIAN STAŃKO
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Nowosielcu

MARCIN SUDOŁ
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Pysznicy

KAMIL DZIAŁO
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Cyganach

PAWEŁ CHAMERA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Woli Rzeczyckiej

KLAUDIA PODGÓRSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Pysznicy

PAULINA BŁAŻEJOWSKA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Pysznicy

ALEKSANDRA KOZIEŁ
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II
w Tarnobrzegu

KAROLINA MIŚKIEWICZ
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Osieku

MAGDALENA PIWOWAR
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Gorzycach

ANNA SEROKA
Gimnazjum Publiczne
im. Jana Pawła II
w Ulanowie

KAMIL KOPAŁA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Zabrniu

MARTYNA TUREK
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Woli Rzeczyckiej