Prace konkursowe
VII Międzydiecezjalny Przegląd Twórczości
Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2007- prace konkursowe
VI Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2006 - prace konkursowe
V Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2005 - prace konkursowe
IV Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2004 - prace konkursowe
III Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2003 - prace konkursowe
II Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2002 - prace konkursowe
I Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
PYSZNICA 2001 - prace konkursowe