Publikacje
Prezentujemy zbiory prac plastycznych i literackich dzieci i młodzieży, wydane z okazji organizowanych do tej pory przeglądów twórczości.

ANTOLOGIA PRAC PLASTYCZNYCH I LITERACKICH
Pysznica 2007
ANTOLOGIA PRAC PLASTYCZNYCH I LITERACKICH
Pysznica 2006
ANTOLOGIA PRAC PLASTYCZNYCH I LITERACKICH
Pysznica 2005
Dziękuję Bogu za piękno stworzonego świata
Pysznica 2002
Miejsca kultu chrześcijaństwa w mojej miejscowości
Pysznica 2001