Dziękuję Bogu za piękno stworzonego świata
WYBRANE PRACE

Jest to zbiór prac plastycznych związanych z życiem chrześcijanina. Tresci zawarte w obrazach niejako nobilitują nasz codzienny trud i świętowanie. 16 maja 2002 roku uczniowie Publicznej Szkoły imieniem Jana Pawła II w Pysznicy, ofiarowali ten zbiór J.E. Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu, na pamiątkę II Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży.


Agata Stelmach
Magdalena Sołtysik
Dawid Sołtysik
Piotr Dziegciarz
Klaudia Podgórska
Monika Herdzik