ZARZĄD

Janusz Sudoł – przewodniczący
Bożena Molawka  – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Tofil – skarbnik
Beata Breśka – sekretarz

 

 

 

 

 Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar