Efekty

Efekty wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły o działania dotyczące kształtowania zdrowego stylu życia:

1) kształtowanie i rozwijanie świadomości uczniów w zakresie dbania o zdrowie,
2) przekazywanie wiedzy o zdrowiu, o czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka dla zdrowia,
3) przekazywanie i nabywanie umiejętności niezbędnych dla kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, podejmowanie właściwych decyzji i wyborów,
4) mobilizacja uczniów do pogłębiania wiedzy na temat zagrożeń zdrowia,
5) dobór ciekawych form realizacji Programu Promocji Zdrowia: zajęcia integracyjne, warsztaty, praca liderów młodzieżowych, konkursy,
6) podjęcie współpracy ze środowiskiem lokalnym,
7) ukończenie przez członków Zespołu Promocji Zdrowia kursów doskonalących w tym zakresie,
8) integracja pracowników szkoły wokół problemu,
9)prowadzenie innowacji pedagogicznych poszerzających treści podstawy programowej w zakresie promocji zdrowia,
10) realizacja profesjonalnych programów o tematyce prozdrowotnej,
11) publikacja pt. "Kręgosłup - filar naszego organizmu",
12) aktywny udział uczniów w konkursach plastycznych, literackich o tematyce zdrowia.


 

 
   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar