Nauczyciele
Kadra nauczycielska

Władysław Szpunar - dyrektor
-           mgr wychowania plastycznego
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Informatyka w edukacji
-           studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie

informatyka
plastyka
nauczyciel dyplomowany

Teresa Mierzwa - wicedyrektor
-           mgr wychowania muzycznego
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Informatyka w edukacji
-           Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie
-           Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

muzyka
informatyka
nauczyciel dyplomowany

Alina Tofil - wicedyrektor
-           mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Informatyka w edukacji
-           Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie
-           Kurs specjalny - Terapia pedagogiczna
-           studium metodyczno-przedmiotowe z nauczania początkowego

pedagog
informatyka
nauczyciel dyplomowany

Henryka Adamowska
-           mgr towaroznawstwa
-           studia podyplomowe matematyka z informatyką
-           przygotowanie pedagogiczne

matematyka
nauczyciel dyplomowany

Beata Breśka
-           mgr wychowania fizycznego
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Informatyka ze specjalnością Technologia Informacyjna

wychowanie fizyczne
informatyka
nauczyciel dyplomowany

Anna Dembicka
-           mgr filologii rosyjskiej
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Człowiek w świecie kultury – język  polski i przedmioty bloku humanistycznego w szkole podstawowej i gimnazjum
-           studium metodyczno-przedmiotowe z nauczania
początkowego

język polski
nauczyciel dyplomowany

Bogdan Dziuba
-           mgr wychowania fizycznego
-           przygotowanie pedagogiczne
-           specjalność z gimnastyki korekcyjnej

wychowanie fizyczne
gim. kor. - kom
nauczyciel dyplomowany

Dorota Giebułtowicz
-           mgr biologii
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Przyroda - nauczanie blokowe w klasach IV – VI
-           studia podyplomowe z chemii

biologia
przyroda
nauczyciel mianowany

Anna Habigier
-           mgr historii
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Człowiek w świecie kultury - język  polski i przedmioty bloku humanistycznego w szkole podstawowej i gimnazjum

historia
język polski
nauczyciel mianowany

Iwona Kaczor - Dziedzic
-           mgr pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

wychowanie przedszkolne
nauczyciel dyplomowany

ks. Jan Kłak
-           mgr teologii

religia
nauczyciel dyplomowany

Anna Kuligowska
-           mgr historii
-           mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
-           studia podyplomowe – wiedza o społeczeństwie
-           przygotowanie pedagogiczne
-           kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie

historia
WOS
wych. do życia w rodzinie
nauczyciel dyplomowany

Urszula Niemiec
-           mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Edukacja zintegrowana w - kl. I-II
I

edukacja wczesnoszkolna
nauczyciel dyplomowany

Beata Orłowska
-           mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Edukacja Zintegrowana w kl. I – III
-           kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej ze specjalizacją konstruowanie programów szkolnych

edukacja wczesnoszkolna
nauczyciel dyplomowany

Magdalena Pajor
-           mgr filologii angielskiej
-           przygotowanie pedagogiczne

język angielski
nauczyciel kontraktowy

Beata Piecha
-           mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Logopedia ogólna i trudności w czytaniu i pisaniu
-           studia podyplomowe Neurologopedia

logopeda
nauczyciel dyplomowany

Mariusz Pietruszyński
-           mgr fizyki
-           licencjat z matematyki
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Informatyka
-           studia podyplomowe Technika w kształceniu

fizyka
technika
matematyka
nauczyciel dyplomowany

Emilia Popiel
-           mgr filologii polskiej
-           przygotowanie pedagogiczne

język polski
nauczyciel dyplomowany

Wacław Portka
-           mgr wychowania fizycznego
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe z zakresu piłki nożnej
-           studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą

wychowanie fizyczne
nauczyciel dyplomowany

ks. Łukasz Słaby
-           mgr teologii

religia
nauczyciel stażysta

Krystyna Siek
-           mgr geografii
-           studia podyplomowe w zakresie biologii i przyrody

geografia
nauczyciel dyplomowany

Franciszka Sroka
-           mgr chemii
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe matematyka z informatyką
-           studia podyplomowe z chemii

chemia
matematyka
nauczyciel dyplomowany

Aneta Stanowska
-           mgr matematyki
-           przygotowanie pedagogiczne

matematyka
nauczyciel dyplomowany

Justyna Stanowska
-           mgr pedagogiki
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i rewalidacyjna
-           studia podyplomowe Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne

wychowawca świetlicy szkolnej
nauczyciel dyplomowany

Paulina Sobiło
-           licencjat z języka niemieckiego
-           przygotowanie pedagogiczne

język niemiecki
nauczyciel stażysta

Barbara Szpunar
-           mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
-           studium pedagogiczno – bibliotekarskie
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Informatyka ze specjalnością Technologia Informacyjna

nauczyciel bibliotekarz
informatyka
nauczyciel dyplomowany

Elżbieta Szymańska
-           mgr matematyki
-           przygotowanie pedagogiczne

matematyka
nauczyciel dyplomowany

Elżbieta Tofil
-           licencjat z języka angielskiego
-           przygotowanie pedagogiczne

język angielski
nauczyciel kontraktowy

Monika Walec
-           mgr filologii polskiej
-           przygotowanie pedagogiczne
-          studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i rewalidacyjna

język polski
nauczyciel mianowany

Małgorzata Wojtasik
-           mgr historii
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Człowiek w świecie kultury - język polski i przedmioty bloku humanistycznego w szkole podstawowej i gimnazjum
-           studia podyplomowe z plastyki
-           studia podyplomowe Wiedza o kulturze

historia
plastyka
nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Zając
-           mgr pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe Przyroda - nauczanie blokowe w klasach IV – VI
-           studia podyplomowe Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne

kształcenie zintegrowane
przyroda
nauczyciel dyplomowany

Joanna Zbyrad
-           mgr filologii angielskiej
-           przygotowanie pedagogiczne

język angielski
nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Żurawska
-           mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego
-           przygotowanie pedagogiczne
-           studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
-           studia podyplomowe Pedagog szkolny

pedagog szkolny
wychowawca świetlicy szkolnej
nauczyciel dyplomowany