Pielęgniarka szkolna

Nasza pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna pracuje w wymiarze czasu odpowiednim do typu szkoły, liczby i charakterystyki uczniów oraz z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych.

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:

Wtorek 10:30 do 14:00
Czwartek 08:00 do 14:00

Pielęgniarka szkolna – sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami danej szkoły. Zajmuje się uczniami od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej Pielęgniarka szkolna udziela świadczeń w znajdującym się w szkole gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Pielęgniarka szkolna udziela świadczeń w znajdującym się

 • zbiera informacje na temat stanu zdrowia oraz rozwoju uczniów
 • wykonuje i interpretuje testy przesiewowe u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych
 • kieruje postępowaniem przesiewowym oraz opiekuje się uczniami z dodatnimi wynikami testów
 • prowadzi profilaktykę fluorkową u dzieci klas I–VI szkoły podstawowej, która polega na grupowym szczotkowaniu zębów preparatami fluorkowymi
 • udziela porad uczniom z problemami zdrowotnymi
 • zajmuje się edukacją na temat zdrowia jamy ustnej
 • sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach, urazach i zatruciach
 • doradza dyrektorowi szkoły na temat stanu sanitarnego placówki, bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków
 • bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej w szkole
 • przygotowuje zapotrzebowanie na leki oraz materiały opatrunkowe znajdujące się w apteczce szkolnej.

Jakie testy przesiewowe wykonuje pielęgniarka szkolna

 • Test do wykrywania zaburzeń:
 • rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI)
 • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia krosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych
 • w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga)
 • ostrości wzroku
 • widzenia barw
 • słuchu (badanie orientacyjne szeptem)
 • ciśnienia tętniczego krwi.
 • Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
 • Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.

Opieka pielęgniarki szkolnej nie obejmuje szkół dla dorosłych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 540)