Historia budowy nowego budynku

Przebieg budowy naszej szkoły

1 września 2010 r. został oddany do użytku nowy obiekt szkolny.

Szkoła wygląda wyjątkowo pięknie. Została zaprojektowana przez Zakład Usług Budowlanych Konzbud Zbigniewa Konopki. Pozwolenie na budowę uzyskano 12 października 2000 r., a 1 sierpnia 2001 r. ówczesny Wójt Zygmunt Cholewiński podpisał z wykonawcą pierwszą umowę na roboty budowlane.

Do końca 2001 r. powstały mury segmentu dydaktycznego B i fundamenty hali sportowej wykonane przez firmę STALPRZEM Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 18 czerwca 2002 r. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Jan Kłak.

Od lipca 2003 r. do września 2004 r. powstał stan surowy tzw. „otwarty” hali sportowej segment C i głównego budynku dydaktycznego segment B, który został wykonany przez firmę REM-BUD-I Sp.j. oraz SANBUD – Ryszard Szwedo.

W 2008 r. Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk i Rada Gminy podjęli trud dokończenia budowy z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Pysznicy oraz. wybudowania pierwotnie zaprojektowanego segmentu A. Jako pierwszy do użytku został oddany segment C z halą sportowa z zapleczami.

W 2008 r. w segmencie C zostały wykonane następujące roboty instalacyjne i wykończeniowe: budowlane roboty wykończeniowe przez firmę WOMA, instalacje elektryczne przez firmę ELEKTROSERWIS, instalacje wod-kan i c.o. przez firmę PATWIK, kotłownia przez firmę NOWEX.

W 2009 roku firma STALPRZEM wykonała podłogi sportowe na hali sportowej i sali ćwiczeń oraz zostało dostarczone i zamontowane pełne wyposażenie tzw.„stałe”(m.in. trybuny, drabinki, bramki, kosze, kotary, siatki ochronne, ścianka alpinistyczna, wyposażenie siłowni) i tzw. „ruchome” (m.in. piłki, ubiory sportowe i inny drobny sprzęt sportowy).

Wartość księgowa hali sportowej wynosi 3 935 448,31 zł, z czego: 2 894 468 zł pochodzi ze środków Gminy Pysznica, a 1 040 000 zł od Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie było możliwe dzięki ujęciu inwestycji w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego, na co decydujący wpływ miał Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Hala sportowa została oddana do użytku 26 listopada 2009 roku.

W 2009 r. i 2010 r. trwały intensywne prace wykończeniowe segmentu B i budowa segmentu A. Głównym wykonawcą była firma STALPRZEM Spółka z o.o.. Wyposażenie do biur i sal lekcyjnych oraz pomoce dydaktyczne dostarczyła firma PERFEKT z Kartuz. Kuchnia została wyposażona w nowoczesny sprzęt przez firmę KALITTA z Bydgoszczy.

Wartość końcową inwestycji szacuje się na kwotę 12056 248,48zł.

Nowoczesny obiekt dydaktyczny powstał dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Pysznica Tadeusza Bąka, który przy wsparciu Rady Gminy zabezpieczył potrzebne fundusze oraz dołożył starań, aby obiekt został solidnie wykończony i wyposażony.

Wysiłek ten wspierał dyrektor szkoły Władysław Szpunar, który wykorzystując swoje uzdolnienia plastyczne i doświadczenie zawodowe przyczynił się w znacznej mierze do powstania szkoły na miarę XXI wieku. Przed frontonem szkoły znajduje się umieszczone na cokole popiersie Jana Pawła II zaprojektowane przez artystę rzeźbiarza Szczepana Siudaka. Popiersie zostało odlane z brązu w Pracowni Odlewniczej Zbigniewa Porady w Zaczerniu.

Koszty związane z wykonaniem pomnika pokryte zostały ze środków uzyskanych z rozprowadzonych cegiełek oraz z budżetu Rady Rodziców. 
Na cokole znajduje się napis: 

„W hołdzie wielkiemu rodakowi dla upamiętnienia otwarcia nowego obiektu szkolnego oraz nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II”

Główna cześć dydaktyczna nowego obiektu to segment B.

Na parterze znajduje się okazały hol wejściowy, a w nim na centralnej ścianie tablica upamiętniająca nadanie imienia Jana Pawła II szkole podstawowej w 1999 r. oraz informacja o nadaniu imienia gimnazjum. Na tej ścianie umieszczona jest także gablota ze sztandarem szkoły. Sztandar został wykonany przez Krystynę Duchniak w Pracowni Haftu Artystycznego w Radomiu wg projektu dyrektora szkoły Władysława Szpunara. Koszty sztandaru pokryto również z dobrowolnych cegiełek i budżetu Rady Rodziców.

W segment B znajduje się 10 sal dydaktycznych, w tym dwie pracownie informatyczne, pracownie fizyki i chemii oraz pracownię językową. Mieści się w nim również świetlica, biblioteka z czytelnią, gabinet logopedy, pedagoga szkolnego i higienistki oraz szatnia. W prawym skrzydle znajduje się stołówka z nowocześnie wyposażoną kuchnią i pomieszczenia biurowe.

Segment A w całości przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i wychowanków oddziału przedszkolnego Znajduje się tam 6 klas lekcyjnych.

Segment C to pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami na 250 miejsc, wyposażona w ściankę alpinistyczną o wysokości 7,5 m z czterema ścieżkami wspinaczkowymi oraz sala ćwiczeń z siłownią i zapleczami sanitarnymi.
Cały obiekt szkolny jest monitorowany.