Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Od 2001 r. szkoła posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i realizuje program promocji zdrowia, w ramach którego odbywają się przedstawienia, warsztaty profilaktyczne oraz zajęcia w ramach programu „Bezpieczne ferie”.