Logopeda

Nasz logopeda

Gabinet logopedyczny istnieje w naszej szkole od września 2003 roku. Obecnie znajduje się
w sali nr 25.

Każdego roku we wrześniu neurologopeda Beata Piecha przeprowadza przesiewowe badania mowy wśród uczniów klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych służące wyłonieniu dzieci
z zaburzeniami mowy.

Szkolny gabinet logopedyczny jest dobrze wyposażony. Oprócz tradycyjnych pomocy dydaktycznych takich jak: gry edukacyjne, słuchowe, planszowe, materiały obrazkowo-słowne,
w gabinecie znajduje się również zestaw komputerowy wraz multimedialnym pakietem programów wspierających terapię logopedyczną “Logopedia PRO” oraz „mTalent Zajęcia logopedyczne EXPERT”.

Terapia logopedyczna organizowana jest dla uczniów z deficytami kompetencji komunikacyjnej
i zaburzeniami sprawności językowych, w tym dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut, indywidualnie lub grupowo do 4 osób. Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.

Logopeda współpracuje z rodzicami ponieważ wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu, a także z nauczycielami, przekazując niezbędne informacje o podopiecznych. Zajęcia logopedyczne mają formę otwartą, co oznacza, że każdy rodzic może uczestniczyć
w terapii logopedycznej swojego dziecka.

Godziny pracy:

Poniedziałek 10:00 do 15:00
Wtorek 10:00 do 15:00
Środa 10:00 do 15:00
Czwartek 10:00 do 15:00
Piątek 8:00 do 13:00