Pomnik patrona

W hołdzie Wielkiemu Rodakowi

Pomnik jest wyrazem szacunku do osoby Patrona szkoły, zachwytu nad Jego przesłaniem pozostawionym przyszłym pokoleniom oraz symbolem przynależności do społeczności szkół im. Jana Pawła II.

Pomnik – to integralna część reprezentacyjnego placu przed frontonem szkoły zaprojektowanego wraz z zielenią. Jego głównym elementem jest popiersie Jana Pawła II, które spoczywa na granitowym cokole. Rzeźbę zaprojektował artysta rzeźbiarz Szczepan Siudak.

Popiersie zostało odlane z brązu w Pracowni Odlewniczej Zbigniewa Porady w Zaczerniu. Na cokole znajduje się napis „W hołdzie Wielkiemu Rodakowi dla upamiętnienia otwarcia nowego obiektu szkolnego oraz nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II”.

Pomnik jest darem społeczności lokalnej. Koszty związane z wykonaniem popiersia pokryte zostały ze środków uzyskanych z rozprowadzonych cegiełek oraz z budżetu Rady Rodziców.
Uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika odbyło się 1 września 2021 roku.