Sala Patrona

Sala Patrona - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy im. Jana Pawła II

Dla „zatrzymania w czasie” wszystkich działań związanych z pracą z Patronem, 18 maja 2011 r. została otwarta Sala Patrona.

Uroczystość przebiegała w podniosłym nastroju. Szkolny hol wypełniła modlitwa, akordy muzyki i chóralne śpiewy. Niepowtarzalność i wyjątkowość chwili, dopełnił rozpostarty nad głowami młodzieży biało-czerwony transparent z napisem „Pysznica”, który towarzyszył pysznickim pielgrzymom podczas uroczystości beatyfikacyjnych na Placu Świętego Piotra w Watykanie.

Salę Patrona poświęcił ks. proboszcz Jan Kłak. Zaszczytu otwarcia i przecięcia symbolicznej wstęgi dostąpili: Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk, zastępca wójta Aleksander Jabłoński, ks. proboszcz Jan Kłak, dyrektor szkoły Władysław Szpunar, dyrektor szkoły w latach 1984-2003 Ludwika Błażejowicz, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Adrianna Pietrzyk i Alejandra Selwa. Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk przekazał osobisty dar do Sali Patrona.

Społeczność szkolna i jej przyszłe pokolenia zostały obdarowane zestawem unikatowych monet z wizerunkiem Ojca Świętego. Zestaw został oprawiony w oryginalne etui z dedykacją.

W Sali Patrona, w pierwszej części ekspozycji zostały umieszczone plansze wypełnione treściami związanymi z Dziełem Życia i Nauczaniem Jana Pawła II. Symboliczne obrazy środkami graficznymi ilustrują wybrane wydarzenia, myśli i przesłania Ojca Świętego. W drugiej części ekspozycji zostały rozmieszczone informacje i fotografie świadczące o naszym wzrastaniu z Patronem począwszy od 1999 r.

Ekspozycję zamykają „ślady obecności”. Są to osobiste pamiątki nauczycieli, uczniów, osób związanych ze szkołą, którzy „poczuli dotyk” Jana Pawła II, ten dosłowny poprzez osobisty kontakt i ten wyrażony poprzez różnorodne inicjatywy i działania. W przeszklonych gablotach zostały wyeksponowane różnorodne pamiątki, okolicznościowe publikacje i wydania świadczące o wielorakich formach pracy z Patronem. Znalazły się tu przede wszystkim antologie prac plastycznych i literackich uczniów biorących udział w poszczególnych edycjach Przeglądów Twórczości, tych o zasięgu diecezjalnym i międzywojewódzkim. W gablotach wyeksponowane są także publikacje, symboliczne przedmioty oraz ważne dokumenty dotyczące nadania imienia szkole podstawowej i gimnazjum.

Honorowe miejsce zajmują szczególne eksponaty:
Obrazek z wizerunkiem Jana Pawła II z wtopionym fragmentem Jego sutanny. Jest to relikwia II stopnia. Ten cenny dar, przekazał społeczności szkolnej Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk w 2008 r., podczas uroczystego finału VIII Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Krzyż Milenijny Trzeciego Tysiąclecia poświęcony przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Stolicy Piotrowej w czerwcu 2001 r. W pielgrzymkę udała się grupa młodzieży powiatu stalowowolskiego, która aktywnie włączyła się w ideę budowy monumentalnego Krzyża Milenijnego Trzeciego Tysiąclecia. Krzyż został postawiony przy rondzie w Stalowej Woli, jako Dar Młodzieży Powiatu i Miasta Stalowa Wola. Na audiencji u Ojca Świętego społeczność szkolną reprezentowała uczennica Agnieszka Sroka.