Logo szkoły

Logo - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy im. Jana Pawła II

Szkoła mająca ponad dwustuletnie tradycje,

wzbogacając ciągły proces wychowania o wartości płynącej z edukacji patriotycznej opartej na chrześcijańskich korzeniach przyjęła misję „…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie”.

Przesłanie zawarte w misji zaczerpnięte zostało z homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II 14 czerwca 1999r. w Łowiczu. Misja ta wyznacza zadania i kierunki programu wychowawczego realizowanego w szkole.

W celu identyfikacji społeczności szkolnej z powyższymi treściami został zaprojektowany znak graficzny szkoły logo, który środkami plastycznymi wyraża łączność treści edukacyjno-wychowawczych z przesłaniami nauki społecznej Jana Pawła II. Uświadamia jednocześnie, że Jego przesłania są skarbnicą myśli, motywów do pracy nad charakterem młodego człowieka.

Czysta karta umieszczona w znaku graficznym – to symboliczne miejsce dla społeczności szkolnej w celu zapisania przez każdego ucznia efektów kształtowania swojej osobowości.

Znak graficzny został zaprojektowania przez dyrektora szkoły Władysława Szpunara.