Historia nadania imienia

W POSZUKIWANIU AUTORYTETU

Historia nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy imienia Jana Pawła II

Inicjatywa nadania szkole imienia utrwalona została na kartach kroniki. Pierwszy trwały ślad tej działalności to zapis Uchwały Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Pysznicy podjętej 19 listopada 1998 r. mówiący o propozycji nadania szkole imienia.

Po miesięcznych rozważaniach w zespołach klasowych i wychowawczych wykrystalizowała się decyzja, aby rozpocząć prace związane z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II.

19 grudnia 1998 r. Biskup Sandomierski zgodnie z zasadami nadawania szkołom, instytucjom, organizacjom imienia Jana Pawła II, wydał pozytywną opinię w sprawie nadania szkole imienia Jana Pawła II.

16 lutego 1999 r., u progu trzeciego tysiąclecia, w hołdzie za dar XX lat Pontyfikatu Jana Pawła II, ówczesna dyrektor szkoły Pani Ludwika Błażejowicz na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, wystąpiła do Rady Gminy Pysznica o nadanie tutejszej szkole imienia Jana Pawła II.

25 lutego 1999 r. Rada Gminy Pysznica podjęła uchwałę w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy imienia Jana Pawła II.

Historia nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II

Zgodnie z Reformą systemu oświaty z 1999 roku gimnazjum funkcjonowało w latach 1999-2019).

Prowadzona od 10 lat w szkole podstawowej Praca z Patronem kontynuowana była także w gimnazjum. W 2009 roku w czasie świętowania jubileuszu nadania szkole podstawowej imienia Jana Pawła II, uwzględniając nasze wieloletnie starania i ciągłe próby podejmowania nowych wyzwań, postanowiliśmy uczcić tę rocznicę, a nade wszystko złożyć hołd Ojcu Świętemu.

18 lutego 2009 r. na zebraniu Samorządu Uczniowskiego została podjęta bardzo ważna decyzja. Mając na względzie Pontyfikat Jana Pawła II, Jego nauczanie, myśli i czyny, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Pysznicy postanowił złożyć wniosek do Rady Pedagogicznej o nadanie Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II. Następnego dnia w gimnazjum przeprowadzone zostało referendum. Młodzież w 94% opowiedziała się za wyborem Jana Pawła II na patrona szkoły.

19 lutego 2009 r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Pysznicy podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II.

23 lutego 2009 r. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała uchwałę Rady Pedagogicznej z dnia 19 lutego 2009 r. Następnie przystąpiono do opracowania projektu harmonogramu uwzględniającego różnorodne przedsięwzięcia, działania i terminy dotyczące pracy wychowawczej, procedury nadania szkole imienia, a także czynności organizacyjnych bezpośrednio związanych z uroczystością.

2 kwietnia 2009 r., w czwartą rocznicę odejścia Jana Pawła II, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Pysznicy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadania nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II. Przewidywany termin nadania szkole imienia został ustalony na dzień 1 września 2010 r., który jest jednocześnie planowanym terminem oddania nowego szkolnego obiektu.

7 lipca 2010 r, do Rady Gminy Pysznica został złożony wspólny wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Pysznicy o nadanie Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II.

Do wniosku została dołączona pisemna zgoda Biskupa Sandomierskiego J.E. Ks. Bpa Krzysztof Nitkiewicza, wyrażona na podstawie wieloletniej pracy z Patronem prowadzonej w szkole oraz z uwagi na dyspozycje Nuncjusza Apostolskiego w Polsce (zgodnie nowymi zasadami opracowanymi przez Stolicę Apostolską przy nadawaniu szkołom, instytucjom, organizacjom imienia Jana Pawła II wymagana jest zgoda Watykanu).

Uchwałą nr XXXVI/263/2010 z dnia 14 lipca 2010r. Rada Gminy w Pysznicy nadała Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imię Jana Pawła II. Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2010 r.