Nauczyciele

W Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy zatrudnionych jest 41 nauczycieli, 
w tym 7 niepełnozatrudnionych

Dyrekcja szkoły

 • mgr Teresa Mierzwa – dyrektor szkoły
 • mgr Paulina Sobiło – wicedyrektor

Wychowanie przedszkolne

 • mgr Wiesława Golec
 • mgr Iwona Kaczor – Dziedzic
 • mgr Ewelina Sudoł

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Urszula Niemiec
 • mgr Olga Kopeć
 • mgr Małgorzata Żurawska
 • mgr Beata Orłowska
 • mgr Justyna Stanowska
 • mgr Monika Szpyt
 • mgr Katarzyna Zając

Język polski

 • mgr Anna Habigier
 • mgr Anna Dembicka
 • mgr Monika Wandas

Język angielski

 • lic. Elżbieta Tofil
 • mgr Katarzyna Kołodziej
 • mgr Monika Kolańska

Język niemiecki

 • mgr Paulina Sobiło

Historia

 • mgr Małgorzata Wojtasik
 • mgr Anna Habigier

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Małgorzata Wojtasik

Matematyka

 • mgr Aneta Stanowska
 • mgr Paulina Moskal
 • mgr Mariusz Pietruszyński

Fizyka

 • mgr Mariusz Pietruszyński

Chemia

 • mgr Ewa Siepetowska

Przyroda/Biologia

 • mgr Dorota Giebułtowicz
 • mgr Katarzyna Zając

Geografia

 • mgr Renata Jankowska

Informatyka

 • mgr Beata Breśka
 • mgr Mariusz Pietruszyński

Technika

 • mgr Mariusz Pietruszyński

Muzyka

 • mgr Teresa Mierzwa
 • mgr Alina Stępień

Plastyka

 • mgr Małgorzata Wojtasik

Wychowanie fizyczne

 • mgr Beata Breśka
 • mgr Wacław Portka
 • mgr Tomasz Uberman

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Monika Kolańska

Doradztwo zawodowe

 • mgr Paulina Sobiło

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Jacek Gajewski

Religia

 • Ks. mgr Andrzej Maczuga
 • Ks. mgr Mateusz Bajak
 • s. Irena Wronka

Świetlica szkolna

 • mgr Kaja Kusiowska
 • mgr Alina Stępień
 • mgr Tomasz Uberman
 • mgr Olga Kopeć
 • mgr Justyna Stanowska
 • mgr Monika Szpyt
 • mgr Katarzyna Zając
 • mgr Wacław Portka
 • mgr Paulina Moskal
 • mgr Małgorzata Żurawska
 • mgr Beata Orłowska
 • lic. Ilona Golec

Nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych

 • mgr Karolina Bednarz – Łój
 • mgr Dorota Giebułtowicz
 • mgr Agata Podstawek
 • mgr Anna Koczwara
 • mgr Magdalena Szczypek
 • mgr Malwina Laba
 • mgr Ewelina Lasota
 • lic. Ilona Golec

Pedagog szkolny/pedagog specjalny

 • mgr Alina Tofil
 • mgr Agata Podstawek
Psycholog szkolny
 • dr Angelika Bąk

Logopeda

 • mgr Beata Piecha

Biblioteka Szkolna

 • mgr Anna Drelich

HARMONOGRAM GODZIN DOSTĘPNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024  

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄ SIĘ WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU, DLA RODZICÓW OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA.

W ostatni czwartek miesiąca nauczyciele w ramach godziny dostępności będą obecni w szkole od godziny 16:00. W celu ustalenia godziny konsultacji innej niż w harmonogramie prosimy rodziców o uprzedni kontakt z danym nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Nazwisko i imię 

Dzień tygodnia, godzina

1. 

Bąk Angelika

poniedziałek 15:00-16:00

2.

Bednarz – Łój Karolina

wtorek 13:05- 14:05

3.

Breśka Beata

poniedziałek 13:10- 14:10

4.

Dembicka Anna

poniedziałek 12:10- 13:10

5.

Drelich Anna

wtorek 13:30- 14:30

6.

Gajewski Jacek

czwartek 16:00-17:00 /ostatni czwartek miesiąca/

7.

Giebułtowicz Dorota

poniedziałek 13:15 – 14:15

8.

Golec Ilona

czwartek 12:05 – 13:05

9.

Golec Wiesława

wtorek 13:10- 14:10

10.

Habigier Anna

środa 12:10- 13:10

11.

Jankowska Renata

środa 13:05- 13:35

12.

Kaczor – Dziedzic Iwona

wtorek 12:10-13:10

13.

Koczwara Anna

poniedziałek 13:05-14:05

14.

Kolańska Monika

czwartek 15:00-16:00 /I tydzień miesiąca/

15.

Kołodziej Katarzyna

czwartek 12:20- 13:20

16.

Kopeć Olga

wtorek 11:05- 12:05

17.

Ks. Andrzej Maczuga

czwartek 16:00-17:00 /ostatni czwartek miesiąca/

18.

Ks. Mateusz Bajak

czwartek 13:05-14:05

19.

Laba Malwina

poniedziałek 11:10- 12:10

20.

Lasota Ewelina

poniedziałek, środa / 12:05- 12:35/

21.

Lebioda Lidia

wtorek 13:05-14:05

22.

Moskal Paulina

czwartek 13:10-14:10

23.

Niemiec Urszula

środa 13.00 – 14.00

24.

Orłowska Beata

poniedziałek 12:10-13:10

25.

Piecha Beata

czwartek 15:00-16:00

26.

Pietruszyński Mariusz

poniedziałek 14:15- 15:15

27.

Podstawek Agata

środa 10:50- 11.20/ piątek 11:00-11:30

28.

Portka Wacław

wtorek 13:00- 14:00

29.

Siepetowska Ewa

poniedziałek 14:00- 15:00 /I tydzień miesiąca/

30.

Siostra Irena Wronka

poniedziałek 13:10- 14:10

31.

Sobiło Paulina

wtorek 13:30- 14:30

32.

Stanowska Aneta

środa 14:00-15:00

33.

Stanowska Justyna

poniedziałek 12:10 -13:10

34.

Stępień Alina

piątek 12:10- 13:10

35.

Sudoł Ewelina

środa 12:40- 13:40

36.

Szczypek Magdalena

środa 13:05- 14:05

37.

Szpyt Monika

wtorek godz. 12:20 – 13:20

38.

Tofil Alina

czwartek 15:00-16:00

39.

Tofil Elżbieta

środa 12:20- 13:20

40.

Uberman Tomasz

poniedziałek 16:00-17:00

41.

Wandas Monika

środa 13:05-14:05 / I tydzień miesiąca/

42.

Wojtasik Małgorzata

środa 14:05- 15:05

43.

Zając Katarzyna

poniedziałek 12:05-12:35/ czwartek- 14:05-14:35

44.

Żurawska Małgorzata

środa 11:20-12:20