O szkole

Budynek naszej Szkoły - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy im. Jana Pawła II

Misja szkoły

„…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie” – słowa zaczerpnięte z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Łowiczu w 1999 r.

Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby ucznia i środowiska, szkołą tradycji
i nowoczesności. Współpracując z rodzicami, dokładamy starań, aby zapewnić każdemu dziecku wszechstronny rozwój, wpajamy uczniom potrzebę samokształcenia i samodoskonalenia w myśl łacińskiej sentencji „non scholae, sed vitae discimus” – „uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.

W naszej pracy, myśli i czyny Jana Pawła II, to zręby fundamentów, które służą do szlifowania charakteru, wrażliwości serca i doskonalenia umysłu młodzieży. Mamy nadzieję, że za przyczyną naszego Patrona nie zabraknie nam sił, wiary
i konsekwencji, aby „…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie”. Powierzone nam pokolenia muszą na nowo usłyszeć i zrozumieć wołanie Jana Pawła II i podjąć wielopokoleniowe, nieustanne dzieło – zmiany oblicza Tej Ziemi.

Możemy poszczycić się najstarszą historią szkolnictwa na terenie Gminy Pysznica. Zachowane szkolne archiwa sięgają 1792 roku.

Baza szkoły

1 września 2010 r. został oddany do użytku nowy obiekt szkolny. Szkoła wygląda wyjątkowo pięknie i jest kompleksem na miarę XXI wieku. Nowoczesny obiekt dydaktyczny składa się z trzech segmentów. Cały obiekt jest monitorowany. 

W segmencie B mieści się 10 sal dydaktycznych, w tym dwie pracownie informatyczne, pracownia fizyki, chemii oraz pracownia językowa. W tym segmencie znajduje się także świetlica, biblioteka z czytelnią, gabinet logopedy, psychologa, pedagoga szkolnego, higienistki, szatnia, pomieszczenia biurowe oraz przestrzenna stołówka z nowocześnie wyposażoną kuchnią.
Segment A w całości przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

W segmencie C mieści się pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami na 250 miejsc, wyposażona w ściankę alpinistyczną z czterema ścieżkami wspinaczkowymi o wysokości 7,5 m, sala ćwiczeń z siłownią oraz szatnie z zapleczami sanitarnymi. W miarę potrzeb hala może być podzielona na trzy niezależne boiska.

Powitanie Gości - Przegląd twórczości - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy im. Jana Pawła II

Oferta edukacyjna, zajęcia dodatkowe, cykliczne uroczystości

W ramach realizacji programu rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz wyrównywania szans edukacyjnych w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne: chór szkolny, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Szkoła podejmuje działania wzbogacające ofertę edukacyjną, m.in. lekcje i warsztaty w Muzeum Regionalnym, spotkania autorskie, wyjazdy do teatru i na seanse filmowe.

W szkole działają Szkolny Klub Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy. Uczniowie osiągają liczne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych na ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych zawodach.