Przegląd twórczości

Od 2001 roku, w ramach pracy z Patronem społeczność szkolna jest inicjatorem integracji szkół noszących imię Jana Pawła II poprzez organizację corocznego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży.

 

Przegląd organizowany w kategorii plastyka i poezja jest płaszczyzną wymiany doświadczeń w zakresie edukacji patriotycznej, artystycznej i kulturalnej, a także formą oddziaływań wychowawczych związanych z wybranym hasłem przewodnim przeglądu.

Do twórczej pracy zapraszamy dzieci i młodzież szkół różnych typów, także tych placówek, które nie noszą imienia Wielkiego Rodaka.

Rosnące zainteresowanie przeglądem oraz ciągłe rozszerzanie jego zasięgu przyczynia się do podnoszenia rangi imprezy oraz promowania młodych talentów daleko poza środowisko lokalne.

Od 2008 roku przegląd ma zasięg międzywojewódzki. W latach 2008-2019 w konkursie plastycznym i poetyckim udział wzięli młodzi twórcy z województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Uczestnikom przeglądu jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Nagrodzone prace plastyczne i literackie eksponowane są na pokonkursowej wystawie oraz publikowane w okolicznościowej antologii. Wydawana co roku antologia prac plastycznych i literackich dzieci i młodzieży jest nie tylko trwałym śladem uczestnictwa w przedsięwzięciu, ale także formą promocji młodzieńczej twórczości.

Każda twórcza działalność jest doskonałą formą zagospodarowania czasu wolnego, a także sposobem na realizację własnych pasji i kreowania otaczającej rzeczywistości.

Obcowanie ze sztuką pomaga zrozumieć i docenić pracę rąk i umysłów ludzkich, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i jest jednocześnie elementem ubogacającym własną osobowość. Dostrzegając te zalety, pragniemy propagować ideę rozbudzania potrzeby samodoskonalenia oraz rozwijania kreatywnego, twórczego działania wśród młodych ludzi.

Sukcesy Przeglądu Twórczości

Społeczność szkolna za realizację VI edycji Przeglądu Twórczości „Ojczyzna to…” otrzymała wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej „W Polsce bije serce świata” /N. Davies/ – a czy Twoje serce bije dla Polski? organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W eliminacjach wojewódzkich tego konkursu przegląd zdobył I miejsce.

Patronat nad Przeglądem Twórczości:

 • V Przegląd Twórczości „….aby rodzina nie przestawała być Bogiem silna”
 • pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej,
 • VI Przegląd Twórczości „Ojczyzna to…” pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 • VII Przegląd Twórczości „Nie lękajcie się” pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 • VIII Przegląd Twórczości „Wolność nie jedno ma imię” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • IX Przegląd Twórczości „Barwy ziemi ojczystej” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • X Przegląd Twórczości „Wy jesteście nadzieją świata” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • XI Przegląd Twórczości „Barwy ziemi ojczystej” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • XIII Przegląd Twórczości „Zachować w pamięci” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • XIV Przegląd Twórczości „Matka Ziemia” pod patronatem Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janiny Sagatowskiej,
 • XV Przegląd Twórczości „Matka Ziemia” pod patronatem Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janiny Sagatowskiej,
 • XVI Przegląd Twórczości „Matka Ziemia” pod patronatem Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janiny Sagatowskiej,
 • XVII Przegląd Twórczości „Niepodległa, niepokorna …” pod patronatem Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janiny Sagatowskiej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 • XVIII Przegląd Twórczości „Uskrzydlona bielą orła …” pod patronatem Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janiny Sagatowskiej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 • XIX Przegląd Twórczości „Dar niepodległości i wolności” pod patronatem Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janiny Sagatowskiej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 • XX Jubileuszowy Przegląd Twórczości „Zło dobrem zwyciężaj” pod patronatem Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janiny Sagatowskiej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Z archiwum przeglądu twórczości

Wybrane strony tytułowe antologii prac plastycznych i literackich​