Pedagog

Pedagog, pedagog specjalny

Zapraszamy uczniów i rodziców na rozmowy, porady i konsultacje.

mgr Alina Tofil - pedagog

Godziny pracy:

Poniedziałek 10:00 do 14:00
Wtorek 9:00 do 14:00
Środa 9:00 do 13:00
Czwartek 10:00 do 15:00
Piątek 9:00 – 13:00

mgr Agata Podstawek - pedagog specjalny

Godziny pracy:

Poniedziałek13:10 do 14:10
Wtorek10:10 do 13:10
Środa12:10 do 14:10 
Czwartek12.10 do 13.10
Piątek9.00 do 11.00

Do pedagoga może przyjść każdy uczeń, który:

 • ma kłopoty i problemy szkolne lub pozaszkolne i nie potrafi ich rozwiązać,
 • czuje, że nikt go nie rozumie, nie ma z kim porozmawiać o swoich troskach,
 • jest w konflikcie z rówieśnikami, nie potrafi porozumieć się z nauczycielem,
 • ma trudności w nauce i sam nie jest w stanie ich przezwyciężyć,
 • czuje, że jest krzywdzony, a jego prawa nie są przestrzegane,
 • szuka możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań,
 • ma ciekawy pomysł, chce się czymś pochwalić, odniósł sukces,
 • ma trudności w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia lub chce podjąć świadomą decyzję dotyczącą tego wyboru,
 • przeżywa trudności związane z okresem dorastania.

Rodzicom i opiekunom uczniów oferujemy wsparcie i pomoc:

 • w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
 • w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • w rozwijaniu umiejętności wychowawczych,
 • w trudnych sytuacjach rodzinnych (losowych, materialnych),
 • w rozwiązywaniu innych zgłoszonych problemów.

Uczniom i rodzicom zapewniamy zrozumienie, życzliwość i dyskrecję.

Współpracujemy z nauczycielami wspomagając ich w szczególnie trudnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych oraz organizując kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

Udzielamy też informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej w instytucjach i placówkach pozaszkolnych. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie, Policją, Sądem.