Akademia Małych Zdobywców

Ideą programu „Akademia Małych Zdobywców” jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania umiejętności sportowych potwierdzonych zdobyciem poszczególnych sprawności. Program polega na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w klasach I-III szkół podstawowych wg specjalnego programu umożliwiającego poznanie przez dzieci określonych sprawności i umiejętności ruchowych. Udział w zajęciach ma promować nowe, atrakcyjne formy zajęć ruchowych, a także tworzyć warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowania zdrowego stylu życia. Projekt jest również wsparciem dla nauczycieli w planowaniu i prowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Nauczyciele zdobywają wiedzę poprzez udział w zaplanowanych szkoleniach dla realizatorów programu prowadzonych przez specjalistów m.in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego.