Edukacja regionalna

  • O nas
  • Edukacja regionalna

Edukacja regionalna

Realizując treści i zadania programu wychowawczego w zakresie edukacji regionalnej, szkoła umożliwia prowadzenie „rozmowy w czasie” między pokoleniami, poznanie dziedzictwa religijnego, społeczno – kulturowego i odnalezienie się w historii poprzednich pokoleń.

Wartości te służą rozbudzeniu miłości do ziemi rodzinnej, budowaniu więzi międzyludzkich, rozumieniu i docenianiu kultury swojego regionu, a także innych kultur.

Od kilkunastu lat w szkole organizowane są Dni Seniora, Dni Rodziny, konkursy na szopkę i kartkę bożonarodzeniową, na palmę i koszyk wielkanocny, warsztaty wykonywania palm. Konkursy nie tylko angażują rodziny wielopokoleniowe, ale także wzmacniają właściwe zachowania w zakresie więzi rodzinnych, szacunku do osób starszych oraz kultywowania tradycji.

„Ocalić od zapomnienia”

Jednym ze stałych elementów pracy wychowawczej i edukacyjnej naszej szkoły stały się warsztaty rękodzielnicze. Od 2007 roku warsztaty prowadzone są we współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli i są częścią wieloletniego projektu etnograficznego „Ocalić od zapomnienia”.
W Szkolnej Izbie Tradycji eksponowane są pamiątki, dawne narzędzia rolnicze i przedmioty użytku codziennego będące efektem pracy uczniów w ramach realizacji projektów:

  • Ginące umiejętności.
  • Opowieści z życia wsi.
  • Wspomnienia z dzieciństwa.