Papież jakiego jeszcze nie było

Karol Wojtyła był pierwszym papieżem nie Włochem od 1522 roku i oczywiście pierwszym Polakiem sprawującym urząd Papieża.

Podczas swego pontyfikatu Jan Paweł II podejmował wielokrotnie zdumiewające inicjatywy. Niektóre z nich budziły zachwyt, inne spotykały się z ostrożną aprobatą, inne jeszcze wzbudzały kontrowersje. Jednak nie ulega wątpliwości, że jest to ogromnie bogaty i urozmaicony pontyfikat, z ogromnym dorobkiem w wielu dziedzinach, obfitujący w wielkie wydarzenia.

Przepraszamy i prosimy o przebaczenie!

Przygotowując Kościół do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Jan Paweł II przeprowadził sięgający głęboko w przeszłość rachunek sumienia obejmujący bardzo wiele sfer życia wspólnoty Kościoła.

Publicznie przeprosił za grzechy popełnione przez członków Kościoła w dawnych czasach i obecnie: 12 marca 2000r. w I Niedzielę Wielkiego Postu w bazylice Św. Piotra powiedział: “Dziś ja, papież Kościoła rzymskiego w imieniu wszystkich katolików proszę o przebaczenie wszystkich krzywd wyrządzonych niekatolikom w ciągu burzliwej historii i jednocześnie zapewniam o przebaczeniu ze strony Kościoła katolickiego wszelkiego zła, które wycierpieli jego synowie”. Po czym podszedł do ustawionego w ołtarzu krzyża, objął go i ucałował.

Jesteśmy dziećmi Jednego Boga.

Pierwszy w historii papiestwa nawiedził synagogę żydowską, nazywając Żydów starszymi braćmi w wierze.

Odwiedził muzułmański meczet mówiąc, że jesteśmy wszyscy dziećmi Jednego Boga.

W październiku 1986r. zgromadził w Asyżu przedstawicieli niemal wszystkich wyznań świata na modlitwie o pokój. Zaapelował, by w tym dniu na całym świecie przerwano działania wojenne. Była to najbardziej oryginalna inicjatywa pokojowa Jana Pawła II.

Dorobek piśmienniczy.

Pontyfikat Jana Pawła II obfituje w olbrzymi dorobek piśmienniczy:
14 Encyklik, 14 Adhortacji Apostolskich, liczne orędzia, listy apostolskie, bulle papieskie i wiele innych katechez, przemówień, konstytucji apostolskich.

Wszystko to, tworzy trudny do ogarnięcia dorobek składający się na portret Papieża Polaka.

W historii Kościoła wielokrotnie podejmowano próby opracowania nowego Katechizmu. Jednak dopiero Jan Paweł II postanowił spełnić to życzenie. Powołał specjalną komisję, która zajęła się jego opracowaniem. Prace nad katechizmem trwały ponad sześć lat.

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego został oficjalnie zaprezentowany w Watykanie 7 grudnia 1992r. Popularność nowego dokumentu przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Do końca lat 90, wydrukowano ponad 8 milionów katechizmów w 44 językach.

Autorytet wśród młodzieży.

Zainicjował tradycję Światowych Dni Młodzieży, które do dziś skupiają rzesze młodzieży z całego świata.

Apelował do młodzieży “Jesteście nadzieją świata, wy jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją”.

Pomimo, że stawiał młodzieży wysokie wymagania, był przez nią rozumiany, kochany, podziwiany. Jan Paweł II jest dla młodzieży prawdziwym autorytetem.

Święci naszych czasów.

Beatyfikował ponad 1300 błogosławionych, kanonizował około 470 świętych.

Wśród nich wyniósł na ołtarze wielu Rodaków 26 beatyfikowanych i 9 kanonizowanych. Wśród nich jest wielu zwykłych ludzi, których pamięta wielu żyjących, jest to dowodem, że świętość nie należy tylko do historii.

Ojciec Święty ukazywał w ten sposób, że każdy może dążyć do świętości.

Filozof i uczony.

Z inicjatywy Ojca Świętego w Castel Gandolfo letnia rezydencja papieży odbywały się sympozja wybitnych intelektualistów.

Papież zapraszał na nie filozofów, przedstawicieli nauk przyrodniczych, socjologów, religioznawców, ludzi świeckich i duchownych.

Przy tworzeniu listy gości nie obowiązywała zasada przynależności do Kościoła. Obowiązywał za to nieformalny charakter spotkań i wolność prezentowanych poglądów. Spotkania te były niespotykaną okazją do wymiany poglądów uczestników, na wiele problemów współczesnego świata.

Różańcowa rewolucja.

Wprowadził do modlitwy różańcowej, czwartą część- Tajemnice Światła, jako uzupełnienie dotychczasowych trzech części Radosnej, Bolesnej i Chwalebnej.

Nowe zwyczaje.

Zaszczepił wiele polskich zwyczajów w Watykanie. Jednym z nich było coroczne ustawianie dużej Szopki Bożonarodzeniowej i choinki noworocznej na placu Świętego Piotra w Rzymie.

Papież Jan Paweł II - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy im. Jana Pawła II