Znaczące wydarzenia pontyfikatu

16.10. 1978 r. około godz. 17.15. Wybór kard. Karola Wojtyły na 264 papieża w historii Kościoła katolickiego.
“Powołali mnie z dalekiego kraju, ale jednocześnie w chrześcijańskiej wierze i tradycji.”

22.10.1978r. Inauguracja pontyfikatu.
“Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa!”

25.01 – 1.02. 1979r. Pierwsza zagraniczna podróż pontyfikatu. W Dominikanie, Meksyku i na Wyspach Bahama papież ostrzega przed teologią wyzwolenia.
“Obraz Chrystusa polityka, rewolucjonisty, wywrotowca z Nazaretu nie zgadza się z katechezą Kościoła.”

4.03.1979r. Pierwsza encyklika – “Redemptor hominis'”
“Człowiek jest drogą Kościoła.”

2.10.1979r. Pierwsza pielgrzymka do Polski.
“Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.”

2.10.1979r. Przemówienie w ONZ. Pean na cześć praw człowieka, w tym wolności sumienia.
“Racją bytu wszelkiej polityki jest służba dla człowieka”

30.11.1979r. Wizyta u prawosławnego patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I.
“Czy mamy jeszcze prawo pozostawać rozdzieleni?”

15.01.1981r. Papież przyjmuje lidera “Solidarności”.
“Pragnę z całej wielkiej polskiej pracy uczynić ofiarę chleba i wina”

30.05.- 2.06.1980r. Pielgrzymka do Francji.
“Francjo, najstarsza córka Kościoła, czy jesteś wierna przyrzeczeniom twojego chrztu?”

13.05.1981r. Mehmet Ali Agca dokonuje zamachu na życie Jana Pawła II.
“Składam moje cierpienie za Kościół i świat”

25.11.1981r. Mianowanie kard. Josepha Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary (niemiecki hierarcha będzie nadawał ton nauczaniu Kościoła przez najbliższe 24 lata).

29.05.1982r. Wizyta ekumeniczna w anglikańskiej katedrze w Canterbury.
“Przewodnictwo biskupa Rzymu ma być przewodzeniem w miłości”

16 – 23.06.1983r. Podróż do Polski. Spotkanie z przywódcą podziemnej “Solidarności” Lechem Wałęsą.
“Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza”

27.12.1983r. Odwiedziny u zamachowca Mehmeta Ali Agcy w rzymskim więzieniu Rebibbia.
“Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu z całego serca przebaczyłem”

13.04.1986r. Wizyta w rzymskiej synagodze.
“Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi. Można powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”

27.10.1986r. Międzyreligijne spotkania modlitewne w Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących wszystkie wyznania chrześcijańskie i 13 innych religii.
“Życzeniem Kościoła katolickiego jest prowadzenie dialogu z innymi religiami”

11.- 1.12.1986r. Najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II podczas pontyfikatu. W podróży papież spędza 13 dni, 6 godz. i 15 min. Odwiedza Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nową Zelandię, Australię i Seszele.

30.06.1986r. Schizma tradycjonalistów pod wodzą arcybiskupa Marcela Lefebvrea.
“Na rany Chrystusa, (…) gorąco wzywam cię, czcigodny bracie, do pełnego posłuszeństwa Zastępcy Chrystusa”

9.10.1988r. Przemówienie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
“Stara Europa potrzebuje nowej ewangelizacji”

20.10.1989r. Spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim, pierwszym niekomunistycznym premierem z kraju Europy Środkowej i Wschodniej.
“Będę się za pana modlił. Wszystkimi myślami jestem z panem i życzę powodzenia”

1.12.1989r. Radziecki przywódca Michaił Gorbaczow przyjęty w papieskich apartamentach.
“Chyba mogę powiedzieć, nie zdradzając żadnego sekretu, że pan Gorbaczow powiedział mi, że jest mi wdzięczny za papieską modlitwę”

1.05.1991r. Encyklika “Centesimus annus” poświęcona konsekwencjom upadku komunizmu.
“Wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystywania zasobów i zaspokajania potrzeb”

1-9.06.1991r.;14-15.08.1991r. Dwuetapowa wizyta w Polsce, pierwsza po upadku komunizmu.
“Kościół w Europie może wreszcie oddychać obydwoma swoimi płucami”

7.12.1992r. Ogłoszenie pierwszego od ponad 400 lat Katechizmu Kościoła Katolickiego.
“Wiara pozostaje ta sama, ale jest źródłem wciąż nowego światła”

6.08.1993r. Ogłoszenie przygotowywanej od sześciu lat encykliki “Veritatis splendor”.

4.10. 1993r. Papież przekracza granice byłego ZSRR. Podczas pielgrzymki na Litwę, Łotwę i do Estonii składa hołd cierpiącym w czasie komunizmu.
“Przychodzę tu, aby przypomnieć wszystkich synów i córki waszej ziemi, na których wydawano wyroki , których skazywano na więzienia, łagry, Sybir czy Kołymę”

19.10.1994r. Publikacja książki “Przekroczyć próg nadziei”.

15.01.1995r. Papieska msza św. w Manilii gromadzi cztery miliony wiernych i staje się największym zgromadzeniem w dziejach ludzkości.
“Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z wami na zawsze”

25.03.1995r. Encyklika “Evangelium vitae” poświęcona wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.
“Znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności. Głos Kościoła jest zawsze krzykiem w obronie ubogich tego świata, tych, którzy są zagrożeni, otoczeni pogardą, których prawa ludzkie są gwałcone.”

5.10.1995r. Przemówienie w ONZ poświecone prawom narodów.
“Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się, że łzy naszego stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha”

12.13.1997r. Pierwsza pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec.
“Gdy Brama Brandenburska stała się bramą wolności, zostawcie ją otwartą dla wszystkich ludzi. Nie ma wolności bez miłości.”

12.13.1997r. Pielgrzymka do zniszczonego wojną domową Sarajewa.
“Wszyscy ludzie dobrej woli mają nadzieję, że to, czego symbolem jest Sarajewo, nie wykroczy poza ramy XX wieku”

21-25.01.1998r. Pielgrzymka na Kubę i spotkanie z Fidelem Castro.
“Niechaj Kuba otworzy się na świat. I niechaj świat otworzy się na Kubę, aby ten naród mógł patrzeć w przyszłość z nadzieją”

7-9.05.1999r. Pielgrzymka do Rumunii – pierwszego kraju zamieszkanego przez większość prawosławną odwiedzanego przez papieża.
“Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę jej szukał aż do końca”

5-17.06.1999r. Pielgrzymka do Polski. Pierwsza w dziejach papieska wizyta w parlamencie narodowym.
“Składam dzięki Panu historii za kształt polskich przemian”

20-26.03.2000r. Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
“Chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodem Przymierza”

12.03.2000r. Dzień Przebaczenia w Kościele katolickim. Papież przeprasza za winy Kościoła wyrządzone m.in. wyznawcom innych religii, Żydom, kobietom i ubogim.
“Wyznajemy z całą świadomością naszą odpowiedzialność chrześcijan za zło dnia dzisiejszego”

13.05.2000r. Ujawnienie trzeciej tajemnicy fatimskiej.

4-9.05.2001r. Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji, Syrii i Malty.

23-27.06.2001r. Pielgrzymka na Ukrainę i kolejna wielka misja ekumeniczna Jana Pawła II.

16.06.2001r. Kanonizacja ojca Pio (żadna z dotychczasowych kanonizacji nie zgromadziła w Rzymie tak licznych rzesz wiernych).

17.08.2002r. Łagiewniki – ofiarowanie świata Bożemu Miłosierdziu.

6.10.2002r. Kanonizacja Josemarii Escrivy de Belaguera, założyciela Opus Dei.

6.03.2003r. Wydanie “Tryptyku rzymskiego”, poematu napisanego przez Jana Pawła II.
“Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. (…) Nadzy przychodzimy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci.”

5-9.06.2003r. Podróż apostolska do Chorwacji. Setna pielgrzymka Jana Pawła II.

14.15.2004r. Papież odwiedza Lourdes jako “chory z chorymi”.
“Dzielę z wami ten czas naznaczony fizycznym cierpieniem, ale płodny w cudownym zamyśle Boga”

19.10.2004r. Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty.
“Świadectwo życia Matki Teresy przypomina wszystkim, że ewangelizacyjna misja Kościoła dokonuje się poprzez miłość”

17.03.2005r. Promocja najnowszej książki papieża “Pamięć i tożsamość”.

31.03.-2.04.2005r. Na wiadomość o pogorszeniu się stanu zdrowia papieża, na całym świecie rzesze ludzi różnych wyznań, dniem i nocą trwają na modlitwie w jego intencji.
“Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. I za to wam dziękuję.”

2.04.2005r. o godz. 21.37 Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca.

Papież Jan Paweł II - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy im. Jana Pawła II