Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty

Zgodnie z komunikatem OKE zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły 6 lipca.