Bezpieczna droga do szkoły

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w klasach I-III odbyły się edukacyjno-profilaktyczne spotkania z policjantem Krzysztofem Chodarą. 

Celem klasowych spotkań było utrwalenie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

Funkcjonariusz rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypomniał zasady, które należy stosować w kontaktach z osobami obcymi, a także w przypadku spotkania z bezpańskimi lub agresywnymi zwierzętami. 

W trakcie spotkań uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz bezbłędnie powtórzyli numery alarmowe do służb ratunkowych dzieląc się swymi spostrzeżeniami.