Kategorie
Szkolne symbole

Pomnik patrona

W hołdzie Wielkiemu Rodakowi

Pomnik jest wyrazem szacunku do osoby Patrona szkoły, zachwytu nad Jego przesłaniem pozostawionym przyszłym pokoleniom oraz symbolem przynależności do społeczności szkół im. Jana Pawła II.

Pomnik – to integralna część reprezentacyjnego placu przed frontonem szkoły zaprojektowanego wraz z zielenią. Jego głównym elementem jest popiersie Jana Pawła II, które spoczywa na granitowym cokole. Rzeźbę zaprojektował artysta rzeźbiarz Szczepan Siudak.

Popiersie zostało odlane z brązu w Pracowni Odlewniczej Zbigniewa Porady w Zaczerniu. Na cokole znajduje się napis „W hołdzie Wielkiemu Rodakowi dla upamiętnienia otwarcia nowego obiektu szkolnego oraz nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II”.

Pomnik jest darem społeczności lokalnej. Koszty związane z wykonaniem popiersia pokryte zostały ze środków uzyskanych z rozprowadzonych cegiełek oraz z budżetu Rady Rodziców.
Uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika odbyło się 1 września 2021 roku.

Kategorie
Szkolne symbole

Tablica upamiętniająca nadanie imienia Jana Pawła II

Okolicznościowa tablica upamiętniającą nadanie imienia szkole – dzieło, pochodzącego z Pysznicy artysty rzeźbiarza Stanisława Popka.

12 czerwca 1999 r. na sandomierskich błoniach podczas uroczystej Mszy Świętej, Jan Paweł II poświęcił tablicę upamiętniającą nadanie imienia szkole, którą 19 czerwca 1999 r. odsłonił ówczesny Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej J.E. Ks. Biskup Wacław Świerzawski.

W uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Patronowi uczestniczyli zaproszeni goście: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Janina Sagatowska, Wicemarszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego Wiktor Stasiak, Przewodniczący Rady Gminy w Pysznicy Józef Gorczyca, Wójt Gminy Pysznica Zygmunt Cholewiński, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Barbara Wieczorek.

 

17 lipca 2010 r. tablica została przeniesiona do nowego obiektu szkolnego i zamontowana na marmurowej ścianie nad przestrzennym napisem informującym o nadaniu Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II.

Kategorie
Szkolne symbole

Sztandar

Sztandar został poświęcony i przekazany społeczności szkolnej 1 września 2010 roku. Haftowany ręcznie sztandar został wykonany przez Krystynę Duchniak w Pracowni Haftu Artystycznego w Radomiu wg projektu dyrektora szkoły Władysława Szpunara.

Koszty sztandaru pokryto z dobrowolnych okolicznościowych „cegiełek” i budżetu Rady Rodziców.

Opis sztandaru

Sztandar ma kształt kwadratu o wymiarach 105 cm x 105 cm. Wykonany jest
z haftowanej ręcznie tkaniny, obszytej złotymi frędzlami.

Awers i rewers mocowany jest do drzewca zwieńczonego głowicą przedstawiającą orła w koronie.
Na awersie, w centralnym miejscu sztandaru został umieszczony haftoway ręcznie portret Jana Pawła II wkomponowany w złocisty prostokąt, który otaczają napisy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy i Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pysznicy.

Kompozycję zamykają rozmieszczone po przekątnej płata herby i znaki graficzne: herb Jana Pawła II, herb Gminy Pysznica, znak graficzny szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na rewersie, w środkowej części znajduje się godło państwowe, wykonane techniką haftu maszynowego wypukłego nićmi w kolorze odcieni srebra z elementami złota. Pod godłem został umieszczony napis – misja szkoły : „…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie” oraz faksymilia Jana Pawła II.

Przekazanie sztandaru

Haft sztandaru

Kategorie
Szkolne symbole

Logo szkoły

Logo - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy im. Jana Pawła II

Szkoła mająca ponad dwustuletnie tradycje,

wzbogacając ciągły proces wychowania o wartości płynącej z edukacji patriotycznej opartej na chrześcijańskich korzeniach przyjęła misję „…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie”.

Przesłanie zawarte w misji zaczerpnięte zostało z homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II 14 czerwca 1999r. w Łowiczu. Misja ta wyznacza zadania i kierunki programu wychowawczego realizowanego w szkole.

W celu identyfikacji społeczności szkolnej z powyższymi treściami został zaprojektowany znak graficzny szkoły logo, który środkami plastycznymi wyraża łączność treści edukacyjno-wychowawczych z przesłaniami nauki społecznej Jana Pawła II. Uświadamia jednocześnie, że Jego przesłania są skarbnicą myśli, motywów do pracy nad charakterem młodego człowieka.

Czysta karta umieszczona w znaku graficznym – to symboliczne miejsce dla społeczności szkolnej w celu zapisania przez każdego ucznia efektów kształtowania swojej osobowości.

Znak graficzny został zaprojektowania przez dyrektora szkoły Władysława Szpunara.