Dzień Babci i Dziadka

,,Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta,
życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta…”

Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się 8 i 9 lutego. 

W pierwszym dniu występowali uczniowie z klas 1a, 1b oraz 3b, natomiast w kolejnym dniu klasy 2a, 2b, 2c, 3a. Na wstępie Pani Dyrektor Teresa Mierzwa i Wicedyrektor Paulina Sobiło przywitały wszystkich gości. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej dzieci przedstawiły atrakcyjny program artystyczny, który zawierał wzruszające wiersze i piosenki. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy, nagradzając najmłodszych brawami. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa. Z ust dzieci wybrzmiało głośne „Sto lat”, a następnie obdarowano dziadków własnoręcznie wykonanymi laurkami. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek na szkolnej stołówce.