Edukacja z wojskiem

Nasza szkoła wzięła udział w programie edukacyjno-obronnym przygotowanym i realizowanym we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Uczniowie klasy 7a zostali przeszkoleni z zakresu wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.