Jubileusz 25-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole

Dnia 14 czerwca 2024 r. odbył się Jubileusz 25-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Pysznicy. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy. Zgromadzonych powitał proboszcz parafii ks. Andrzej Maczuga, uroczystej liturgii przewodniczył emerytowany proboszcz ks. Jan Kłak, homilię wygłosił ks. Damian Stala.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w szkole. Przed pomnikiem Patrona złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie w przepięknej scenerii na hali sportowej odbyła się uroczystość jubileuszowa. Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali montaż słowno- muzyczny, w którym przedstawiono historię szkoły, a także inicjatywy i działania związane z pracą z Patronem realizowane w szkole przez ostanie 25 lat. Część artystyczna wzbogacona była prezentacją multimedialną, w której znalazły się fragmenty filmu z uroczystości nadania imienia szkoły. Całości dopełniła piękna oprawa muzyczna.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Senator RP Pani Janina Sagatowska, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Rafała Webera Pani Paulina Miśko, Starosta Stalowowolski Pan Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Stalowowolski Pan Stanisław Sobieraj, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Janusz Sudoł. Wśród gości obecni byli również przedstawiciele samorządu gminnego tj. Wójt Gminy Pysznica Pan Łukasz Bajgierowicz, Zastępca Wójta Pan Witold Pietroniec, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Haliniak, Sekretarz Gminy Pani Marta Pawleniak, a także Radni Gminy Pysznica obecnej kadencji. W uroczystości wzięli również udział dyrektorzy i przedstawiciele Rodziny Szkół Noszących im. Jana Pawła II. Szczególnie ciepło zostali powitani na uroczystości emerytowani dyrektorzy szkoły w Pysznicy Pani Ludwika Błażejowicz oraz Pan Władysław Szpunar, a także emerytowani nauczyciele i pracownicy oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Teresa Mierzwa zaprezentowała zebranym przygotowaną wstępnie publikację „Zarys historii szkolnictwa w Pysznicy” autorstwa Ludwiki Błażejowicz i Teresy Mierzwy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali doniosłej uroczystości jubileuszowej i wręczyli Pani Dyrektor pamiątkowe prezenty.
 
Uczestnicy uroczystości mogli podziwiać wystawę fotografii „Kartka z albumu – spotkanie ze Świętym”, na której zaprezentowano fotografie ze spotkań z Janem Pawłem II mieszkańców Pysznicy. Zaproszeni goście mogli również zwiedzić Salę Patrona oraz wpisać się do pamiątkowej księgi.