Jubileuszowy Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży

23 listopada 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy odbył się finał jubileuszowego XX Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół noszących imię Jana Pawła II. Patronat honorowy nad przeglądem objęli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Janina Sagatowska, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Rafał Weber, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch. Współorganizatorem przeglądu jest Wójt Gminy Pysznica Pan Łukasz Bajgierowicz.

Od 2001 roku w ramach pracy z Patronem społeczność szkolna jest inicjatorem integracji szkół noszących imię Jana Pawła II. Konkurs organizowany w kategorii plastyka i poezja jest płaszczyzną wymiany doświadczeń w zakresie edukacji patriotycznej, artystycznej i kulturalnej, a także formą oddziaływań wychowawczych związanych z wybranym hasłem przewodnim przeglądu.

Tegorocznym hasłem są słowa: „Zło dobrem zwyciężaj” zaczerpnięte z Pisma Świętego z Listu św. Pawła do Rzymian. W zmaganiach konkursowych biorą udział uczniowie szkół różnych typów, także tych placówek, które nie noszą imienia Wielkiego Rodaka.

W tym roku swoje prace plastyczne i literackie zaprezentowali uczniowie z 24 szkół z terenu województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i łódzkiego.

Na konkurs wpłynęło 154 prac plastycznych i 57 utworów literackich.

Świętowanie finału przeglądu uczestnicy rozpoczęli wspólną modlitwą podczas Mszy Świętej, której przewodniczył ks. dr Robert Utnik – koordynator szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Sandomierskiej. Dalsza część uroczystości miała miejsce w szkole. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Janina Sagatowska, Pani Monika Brzezińska z biura poselskiego Posła na Sejm Rafała Webera, Pan Dariusz Bździkot – Kierownik Oddziału w Tarnobrzegu -Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pan Łukasz Bajgierowicz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pysznica Pan Zenon Sagan, Radni Rady Powiatu i Gminy, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani dyrektorzy szkoły w Pysznicy: Pani Ludwika Błażejowicz i Pan Władysław Szpunar, dyrektorzy i przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II, kierownicy jednostek administracyjnych z terenu Gminy Pysznica, finaliści przeglądu, sponsorzy i emerytowani nauczyciele pysznickiej szkoły.

Zaproszeni goście zwiedzili pokonkursową wystawę prac plastycznych zorganizowaną w budynku szkoły oraz obejrzeli część artystyczną, którą ubarwiła prezentacja multimedialna i tańce ludowe. W montażu słowno- muzycznym przygotowanym przez uczniów i nauczycieli wykorzystano nagrodzone utwory poetyckie zamieszczone w antologii prac plastycznych i literackich, wydanej dzięki hojności i wsparciu sponsorów. Pani Dyrektor Teresa Mierzwa przedstawiła historię przeglądu na przestrzeni lat, podkreślając jego rolę w kształtowaniu postaw i charakterów młodego pokolenia. Po zakończeniu części artystycznej miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom.

Antologia prac plastycznych i literackich

Z archiwum Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży