Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Turniej odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie.

Uczestnicy rozwiązywali teoretyczny test z zakresu przepisów ogólnych i zachowań na skrzyżowaniach oraz pokonywali rowerowy tor przeszkód. W obu grupach wiekowych uczniowie naszej szkoły uplasowali się na II miejscu. W zmaganiach konkursowych pod opieką Pana Tomasza Ubermana udział wzięli Julia Bajdo, Emilia Sobiło, Miłosz Dziółko, Michał Bajgierowicz, Przemysław Szot, Mikołaj Wołoszczak, Sebastian Miklus.

Gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.