Podwójne świętowanie

Dla społeczności szkolnej w Pysznicy 13 października był dniem szczególnym.

Zbiegły się dwie okazje do świętowania: 250. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Szkoła w swoich progach powitała znamienitych gości. Byli to Wójt Gminy Pysznica Pan Łukasz Bajgierowicz, Sekretarz Gminy Pysznica Pani Marta Pawleniak oraz emerytowani nauczyciele. Pani Dyrektor Teresa Mierzwa przypomniała okoliczności powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej, a następnie oddała głos młodzieży, która zaprezentowała program słowno-muzyczny.

W krótkim słowie przedstawiono rys historyczny szkoły oraz przypomniano zasługi nauczycieli i wychowawców, którzy tworzyli fundamenty naszej szkoły.

Uczniowie podziękowali nauczycielom za trud włożony w wychowanie, za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy.

Spotkanie było okazją do nagrodzenia najlepszych uczniów, którym Pani Dyrektor wręczyła stypendia naukowe i sportowe. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nagrody otrzymali nauczyciele. Miłym podsumowaniem radosnego świętowania było wręczenie Nagrody Wójta Gminy Pysznica Pani Dyrektor Teresie Mierzwie i Pani Anecie Stanowskiej.